Tidsresan i Malmö

Barn och en vuxen med skottkärra under en översvämmning på Sofielund.

Översvämning i gamla Sofielund 1924. Foto: Malmö Museer

Tidsresan i Malmö är 13 olika miniutställningar med historiska perspektiv som visas på 13 bibliotek. Utställningarna vill inspirera dig som besökare att också bidra med din egen berättelse.

Utställningarna öppnar den 20 oktober och visas till och med den 28 januari 2018. Varje utställning fokuserar på det egna bibliotekets närområde, och visar ett föremål från någon av Malmö Museers samlingar. Utställningarna kompletteras med bild- och arkivmaterial.

Docka av porslin med gult riktigt hår och blå ögon glas.

Dockan är en del i utställningen som berättar om Peter Kockums lantegendom på 1850-talet i Rosengård. Foto: Matilda Thulin/Malmö Museer

Tidsresan vill ha din berättelse

Vi hoppas att du som besöker biblioteken inspireras till att skriva din egen berättelse. Du får gärna skriva mer än en berättelse och använd gärna din fantasi! Kom och låt dig inspireras, plocka fram författaren i dig och berätta.

Från varje bibliotek utser vi dessutom några vuxen- och barnvinnare. Berättelserna ni bidrar med blir en samtidsdokumentation på Malmö Museer. De kommer att ingå i museets samlingar samt kan komma att publiceras i samband med utställningar, på webben, som trycksak eller någon annan form av tillgängliggörande.

Utställningarna

Bellevuegårdsbiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till hur tidens anda gav avtryck i miljön, Malmös storslagna visioner under 60- och 70-talen och om hur staten började bygga bostäder i Malmös utkanter.

Bunkeflostrands bibliotek visar vi bilder och föremål med anknytning till människans band till strand och hav, och vårt beroende till naturens resurser både kultur- och naturhistoriskt.

Garaget visar vi bilder och föremål med anknytning till hur vardagen och arbetslivet kunde se ut i det gamla Sofielund runt 1924.

Husiebiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till hur det är att leva på en plats hela sitt liv. Om slit och hårt arbete för att överleva, och att bära på en sorg.

Kirsebergsbiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till hur livet kunde se ut på Kirseberg i början av 1900-talet med trångboddhet, fattigdom och sjukdomar.

Limhamnsbiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till hur närheten till hav och naturresurser präglat Limhamn med kalkbrytning, sillfiske, cementtillverkning, båtbygge och produktion av tyska militärplan.

Lindängenbiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till ”Miljonprojektbostäder” – om att få en dröm uppfylld, att få flytta från bostadsbrist, trångboddhet och dåliga bostäder till moderna, ljusa och praktiskt genomtänkta hem.

Masten 2 visar vi bilder och föremål med anknytning till Västra Hamnen, om att vara hårt arbetande på Kockums Mekaniska Verkstad. Om hur varvets arbetsmetoder effektiviserades för att under andra världskriget gå på högvarv och bli en av landets största leverantörer av krigsmateriel.

Oxiebiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till tankar kring livets mirakel – att få finnas till på en planet mitt ute i rymden tillsammans med Vintergatans miljarder stjärnor och att en av dessa stjärnor är solen.

Rosengårdsbiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till hur livet på Rosengårds Herrgård tedde sig, som utvecklade till en stor lantgård med många anställda. På gårdens betesmarker ligger idag bostadsområden.

Stadsarkivet visar vi bilder och föremål med anknytning till en textilarbeterskas liv kring Möllevången, hennes möte med kärleken, vänskap och sammanhållning, om sjukdomar, arbetslöshet och kravaller.

Stadsbiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till insamlingsexpeditioner som i vetenskapens tjänst åkte till främmande länder för att samla in den ”levande naturen” och om synen på människa, djur och ”vår” natur. Vi visar också objekt om att samla kunskap under antiken – om att samla och omfatta allt befintligt vetande i en byggnad och idén att under renässansens privata kuriosakabinett samla in naturens alla märkvärdigheter såsom skelettdelar, fossil och märkliga stenar.

Tygelsjöbiblioteket visar vi bilder och föremål med anknytning till att ha hästar som sina närmaste arbetskamrater och att vilja ändra hela sin livssituation och följa sina drömmar. Att komma nära, att vara där, men inte riktigt våga.

Senast ändrad: 2017-10-31 10:28