Google translate

Arbete

Arbetsförmedlingen förmedlar lediga arbeten och ger stöd och service till dig som är arbetssökande. Arbetsförmedlingen har också tagit fram många broschyrer på flera språk som underlättar arbetssökandet.

Om du söker vill söka jobb eller praktik inom Malmö stad så kan du läsa mer här: Jobb och praktik