Huvudnyheter

Träd på Kungsgatan får det bättre

I slutet av oktober startar vi arbetet med att beskära lindarna. Vi beräknar att arbetet ska vara klart under november.

Tävling ska bidra till social integration

Vill du vara med och skapa en aktivitetsplats för utbildning, jobb och sociala aktiviteter, som kan bidra till att fler Malmöbor kommer in snabbare i samhället? Då är kanske den internationella tävlingen Opportunity Space något för dig.

Stora utmaningar när 1 100 nyanlända blir Malmöbor

Boende, skola, sjukvård ja hela Malmö berörs när drygt 1 100 nyanlända ska bli Malmöbor de närmaste åren. Nu intensifieras arbetet inom Malmö stad att lösa frågan om bostäder till dessa nya Malmöbor.

Individ och familjeomsorgen 10-14 oktober – brukarundersökning

Med verksamhetsutveckling i sikte genomför individ och familjeomsorgen denna vecka en undersökning där besökarna får svara på hur de upplever kvaliteten.

Nya jobb till Malmö enligt tysk modell

Nya krafter i branscher med kompetensbrist och jobb med avtalsenlig lön samtidigt med utbildning. Under tre år kommer 200-300 nyanlända och andra arbetssökande att erbjudas ”Dubbel Yrkesutbildning”.

En dag för psykisk hälsa

För åttonde året i rad uppmärksammar Malmö stad - Lokalt Forum i Malmös - arrangemang Världsdagen för psykisk hälsa. Liksom tidigare år arrangeras dagen den 10 oktober och i år går det av stapeln på Gustav Adolfs Torg mellan kl 12-16.