Huvudnyheter

Markanvisningstävling i Hyllie

Malmö stad bjuder in till en markanvisningstävling i Hyllie som startar den 26 januari 2017. Tävlingen gäller en tomt med ett unikt läge vid Hyllie stationstorg som utgör den sista pusselbiten i centrumområdets kärna. Avsikten är att upprätta ett markanvisningsavtal med vinnaren, som kommer att utses i slutet av september 2017 och att därefter ta fram en detaljplan.

Malmö och Sverige växer rekordsnabbt

Fredagen den 20 januari 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Storstadsregionerna står för en allt större del av ökningen. Malmös andel av rikets befolkning ökar också fortare än tidigare. Malmöborna uppgår nu till 328 500 och utgör 3,3 procent av landets befolkning.

Med anledning av händelsen den 12 januari

Du som behöver stöd eller har anhöriga som behöver stöd med anledning av händelsen den 12 januari på Amiralsgatan i stadsområde Öster kan vända dig till nedan.

Dom om skolplaceringar i två förskoleklasser på Risebergaskolan

I maj 2016 fick vårdnadshavarna till ett antal barn besked om att de inte fick plats i förskoleklass på Risebergaskolan till höstterminsstarten 2016 som de önskat. Besluten överklagades och den 20 december meddelade förvaltningsrätten i Göteborg domen som innebär att samtliga beslut om skolplacering i förskoleklass på Risebergaskolan upphävs.

Besöksnäringen välkomnar elever och arbetssökande

Besöksnäringen i Malmö har medvind och behöver anställa nya medarbetare. Den 16 januari bjuder de in elever och unga arbetssökande till Malmö Live för att berätta om roliga och inspirerande jobb.

När snö och halka kommer

I veckan varnar SMHI för kallare temperaturer i Malmö. Om det blir snö eller halka kommer snöröjning eller/och halkbekämpning att utföras.