Huvudnyheter

Valborg - en trevlig högtid med risker

Valborgsmässoafton är en högtid som uppskattas av många ungdomar, men tyvärr finns det även risker i samband med att ungdomar firar Valborg. Malmö stad vill uppmärksamma dig som förälder på dessa risker samt informera dig om var du kan vända dig vid behov av stöd och hjälp.

Malmö stad agerade rätt enligt JO

Malmö stad agerade rätt när socialtjänsten lämnade ut de uppgifter polisen begärde avseende personer med utvisningsbeslut. Det konstaterar Justitieombudsmannen (JO) i ett beslut och menar att den sekretessbrytande bestämmelsen i utlänningslagen kap. 17 § 1 är tydligt utformad - den lämnar inte något utrymme för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa.

Skolinspektionen ger Malmö stads förskolor godkänt

Malmö stads förskolor lever upp till Skollagens krav vad gäller styrning och utveckling av förskoleverksamheten. Det står klart efter att Skolinspektionen avslutat den regelbundna tillsyn man genomfört under våren 2017.

Kosläpp på Bulltofta 8 maj

Måndag 8 maj kl. 11 blir det kosläpp på Bulltofta

Kondoleansbok och flaggor på halv stång

Lördagen den 8 april vajar flaggorna i Malmö på halv stång för att hedra offren och anhöriga efter dådet i Stockholm fredagen den 7 april.

Samarbete för ökad tillit

Polisregion Syd och Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) Malmö stad har i veckan skrivit under en ny gemensam handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter romer. Handlingsplanen är en unik form av samverkan som ska skapa tillit och främja känslan av tillhörighet.

Flygande start för Resursteam Heder

Resursteam Heder har varit igång sedan den 3 oktober. Responsen har varit stor och nu satsar medarbetarna för att kunna nå ut till fler ungdomar.