Huvudnyheter

Ungdomar och fyrverkerier – olagligt och farligt

Vet du att det är olagligt i Sverige att smälla raketer och fyrverkerier på andra dagar än nyårsafton? Och att den som är under 18 år varken får köpa eller använda fyrverkerier? Och att enbart de som har tillstånd får sälja fyrverkerier?

Skolinspektionen har avslutat granskning av händelse

Skolinspektionen har nu avslutat sin granskning av den händelse i slutet av augusti på en förskola i Malmö där vårdnadshavare upptäckte flera märken på sitt barns rygg.

Höjaskolans elever uppmärksammas för Good Behavior Game (Höjaspelet)

Malmö stad beslutade tidigare i år att satsa på CTC - Communities That Care - ett styrsystem för preventionsarbete för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Inom ramen för en genomförd CTC-pilot har Höjaskolan varit pilotskola för införandet av det internationellt erkända programmet Good Behavior Game.

Misstanke om ekonomiska oegentligheter på en skola i Malmö 

Rektor och två lärare på en skola i Malmö har i dag delgetts misstanke om ekonomiska oegentligheter. 

Fler hemlösa barn men ökningen bromsas

Ökningen av antalet hemlösa personer har bromsats. Det visar den årliga kartläggning av hemlöshetssituationen som genomfördes under oktober 2017 i Malmö. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet med 12 personer, jämfört med 407 personer mellan 2015 och 2016. Mätningen visar också att antalet hemlösa hushåll med barn ökar.

Syns du, finns du!

Du glömmer väl inte reflexer när du sätter dig på cykeln? Nu är gatukontorets reflexkampanj Syns du, finns du tillbaka. En kampanj med fokus på reflexer och trafiksäkerhet.