Boka med dator eller med app i mobilen

Serviceresor har utvecklat en tjänst som ska underlätta för dig med färdtjänst att boka dina resor när det passar dig bäst. Du kan antingen boka från en dator med internet, eller ladda ner serviceresors nya app till mobil eller surfplatta. För vidare instruktioner, läs mer på sidan Beställa resa, eller kontakta oss på telefon 040-34 55 55.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Bild på dam som får hjälp att stiga ur färdtjänstbilen. Foto: Andreas Larsson.

Du kan få färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer eller att förflytta dig på egen hand.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Du måste i regel acceptera samåkning med andra resenärer och avvikelser i resväg samt restid.

Det krävs ett särskilt tillstånd för att få åka färdtjänst och rätten till detta prövas av en färdtjänstutredare med stöd av lag (1997:736) om färdtjänst.

Har du tillstånd till färdtjänst får du åka obegränsat antal resor inom Malmö och Skåne. Alla färdtjänstresor måste påbörjas eller avslutas i Malmö.

Från och med den 1 juli 2015 har du som är beviljad tillstånd till färdtjänst även rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne utan kostnad så ofta du vill. Du har också rätt att ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne utan kostnad.

Se film om Färdtjänsten i Malmö

Riksfärdtjänst

Du kan efter särskild ansökan beviljas rätt till riksfärdtjänst för resa till en ort utanför Skåne om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har fördyrade reskostnader. Resan ska avse rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Observera att det inte går att beställa färdtjänst eller riksfärdtjänst genom att skicka e-post till fardtjanst@malmo.se. Färdtjänst beställer du på tel. 0771-294343 (personbil) och tel. 040-343380 (specialfordon).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-13 08:13