Familjerådgivningen

På Familjerådgivningen kan par och familjer få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

De flesta relationer utsätts någon gång för tvivel, grusade förhoppningar, slitningar och konflikter. Oftast lyckas man lösa problemen. Andra gånger kan det vara svårt att hitta utvägar. På Familjerådgivningen kan du då få professionell samtalshjälp.

Om Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig främst till vuxna som bor i Malmö och som har problem i par- eller familjerelationen. Samtalen kan till exempel handla om kommunikation, konflikter, bryta negativa mönster, närhet, sex, känslor, olikheter, otrohet, föräldrarollen, separation samt utmaningar i nya familjekonstellationer. Ofta rör det sig om att stärka relationen för att hantera övergångar i familjelivets olika skeden och att förstå mer av sina egna eller andras upplevelser och reaktioner. Vid en separation kan det handla om att avsluta relationen, att berätta för barnen och att hitta nya vägar för att på bästa sätt kunna kommunicera kring till exempel barnens behov.

Du kan välja Familjerådgivning, där du har möjlighet att boka in flera samtal med en och samma familjerådgivare, eller Ett Samtal i Taget, där du i första hand kan komma till ett samtal. Vi erbjuder även kurser kring kommunikation och konflikthantering samt lust och sex.

En första tid bokas alltid per telefon och du får då kontaktuppgifter till den aktuella familjerådgivaren. Samtalen på Familjerådgivningen varar
1–1½ timme. Varje samtal kostar 200 kronor, betala gärna med kort. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni överens om arbetsformer och vad som är målen för samtalet eller samtalen.

Umgänges- och vårdnadsfrågor hänvisas till Familjerättsbyrån.

Viktig information

När du kontaktar oss via e-post, tänk på att vi är skyldiga att diarieföra/postregistrera med sekretessmärkning inkommande e-mail. Enklare frågor som tidbokning och frågor av allmän karaktär behöver ej registreras. Tänk på att när vi ringer dig så visas ”inget uppringnings-id” alternativt ”hemligt nummer” på din telefon.

Erbjudanden

Familjerådgivning

Traditionell familjerådgivning väljer du om du önskar flera samtal med en och samma familjerådgivare. Första samtalet bokas per telefon där du får kontaktuppgifter till den aktuella familjerådgivaren. Du kan nå oss per
telefon på måndagar samt onsdagar–fredagar mellan kl. 11 och 12. Du kan under övrig tid eller när linjen är upptagen lämna meddelande eller kontakta oss via e-mail med namn och telefonnummer så ringer vi upp så fort vi har möjlighet. Det finns ingen begränsning i antal samtal utan vi utgår från de mål vi gemensamt sätter upp för samtalskontakten.

Tidsbokning familjerådgivning
Vardagar kl. 11.00–12.00
Telefon: 040-34 45 55

No Kids In The Middle

– föräldra- och barngrupper när separerade föräldrar inte kommer överens

Är du separerad och upplever att du befinner dig i en konfliktfylld samarbetsrelation till din före detta partner angående det som rör ert/era barn? Familjerådgivningen planerar till hösten 2017 en ny omgång av kursen No Kids In The Middle, parallella föräldra- och barngrupper för separerade föräldrar som inte kommer överens och deras barn. Dessa syftar till att minska konflikter mellan separerade föräldrar, utveckla ett gott samarbete och därmed förbättra barnens situation. Kursen har ett begränsat antal platser. Informationsträffar bokas in under våren och kursen startar sedan till höstterminen 2018. Intresseanmälan gör du till:

Malena Cronholm-Nouicer, 0723-86 92 69 eller
Karin Wulff, 040-34 03 75

Mer information om No kids in the middle

På tisdagar erbjuder vi: Ett samtal i taget (ESIT)

Erbjudandet om Ett samtal i taget vänder sig till dig som med kortare varsel önskar komma på främst ett samtal. Bokning sker på särskild telefontid, och du kan då i mån av lediga tider boka in ett samtal till dagen därpå/samma dag eller följande tisdag.

Vissa samtalstider gäller samtal med en familjerådgivare, andra tider erbjuder vi samtal med ett team av familjerådgivare. Skulle ni, efter genomfört samtal, sedan vilja återkomma för ytterligare Ett samtal i taget hör ni av er åter igen en måndag- eller tisdagmorgon för att boka in samtal på en eventuell ledig tid. Du får då sannolikt träffa en annan familjerådgivare. Ett samtal i taget är en vidareutveckling av det utvärderings- och uppföljningsarbete som pågått sedan 2011.

Tidsbokning ESIT
Måndagar och tisdagar kl. 08.00-08.45
Telefon: 0708-18 76 31

Projektrapport om "Ett samtal"
Treårsrapport
Det händer i det första samtalet - som ibland blir det enda

Samtal om lust och sex

Vill du och din partner få hjälp med att samtala bättre om sex och lust?

Par som kan prata om sex och lust på ett bra sätt är oftast
mer nöjda med både relationen och sexlivet.

Samtal kring sex och lust har länge varit en självklar
del av mötena på familjerådgivningen. Nu erbjuder vi samtal
med särskilt fokus på området tillsammans med två familjerådgivare.

Tror ni att det här kan vara något för er så kontakta
Karin Wulff på telefon 040-34 03 75 eller Lars Dannerup 040 34 03 73. Det går också bra att mejla till karin.wulff@malmo.se
eller lars.dannerup@malmo.se

Kurser

VI2 – Kommunikation och konflikthantering, en kurs för par som vill förbättra och fördjupa sin relation. För frågor och intresseanmälan kontakta malena.nouicer@malmo.se. ”Nästa kurstillfälle
blir onsdagen den 28 februari.

VI2 – Låt oss tala om lust, en kurs för par om lust och sex. För intresseanmälan, frågor och information kontakta
karin.wulff@malmo.se, 040-34 03 75. Nästa tillfälle blir till våren.

Prova själv hemma

Det finns faktorer som får parrelationer att fortsätta växa och bli bättre, till exempel uppskattning, ömhet och träffar på tu man hand. Som par kan ni på egen hand prova övningen "De fem magiska timmarna". Övningen handlar om att träna upp nya vanor som stärker och fördjupar relationen.

"De fem magiska timmarna" bygger på en studie som en av världens främsta forskare på parrelationer, professor John Gottman, gjort på par som deltagit i familjerådgivning vid "The Gottman Institute". Prova och se vilken skillnad det gör.
De fem magiska timmarna

Bra att veta

Vid separation

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på vid en eventuell separation.

En viktig hälsofaktor för barn är att deras föräldrar kan hitta ett fungerande samarbete kring det som handlar om barnen och att föräldrarna förmår hålla en god ton mellan varandra. På Familjerådgivningen kan du och din före detta partner samtala kring hur ni ska kunna hålla fokus på vad som är viktigast, oavsett vad som hänt tidigare. Barn påverkas också på olika sätt av en separation och behöver utifrån ålder och utveckling få hjälp av sina föräldrar att förstå vad som händer och få möjlighet att uttrycka olika känslor.

Då det gäller umgänges- och vårdnadsfrågor hänvisas till familjerättsbyrån.

Fysiskt och psykiskt våld

Ibland går diskussioner, konflikter och bråk överstyr. Den ena, den andre eller båda går över den andres fysiska och psykiska gränser. Detta påverkar alla i familjen och på olika sätt. Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Tillsammans kan vi reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall kan parsamtal vara mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut individuellt om din utsatthet och/eller aggressions-problematik hänvisar vi till kriscentrum – samtalsmottagningen. Där kan också barn som bevittnat eller utsatts för våld få hjälp och stöd.

Läs mer vad du kan förvänta dig av en familjerådgivare

Familjerådgivarens sekretess
Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare

Lästips

Relation och kommunikation

En liten stund med kärlek - Maria och Tony Cronstam
7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation - John Gottman
Jag gör dig frisk sa lilla björn - Janosch
Håll om mig - Sue Johnson
Lyckoformeln -Stefan Klein

Separation

Lyssna på mig – en unik rapport om barns upplevelser av skilsmässa och föräldrars konflikter – Rapport som pdf

Handbok för separerade föräldrar. Om det svåra, men nödvändiga samarbetet – för barnens skull – Mats Klasson
Röda och vita hjärtan – Tin Wigelius

Lust och sex

En liten stund med sex – Maria och Tony Cronstam
Vill ha dig. Att hålla lusten levande i långa förhållanden – Esther Perel

Litteratur på engelska

Sex starved marriage – Michel Weiner-Davis

Senast ändrad: 2017-12-29 13:02