Familjerätt

Familjerättsbyrån ger stöd till föräldrar som behöver hjälp att komma överens i vårdnads, umgänges och boendefrågor avseende deras gemensamma barn. Faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgängesärenden, vårdnadsöverflyttningsfrågor samt begravningshjälp och dödsboförvaltningar utreds. I fokus står alltid barnets bästa.

De flesta som kommer i kontakt med Familjerättsbyrån gör det i samband med att de ska få eller just fått barn. Familjerättsbyrån utreder och fastställer faderskap och föräldraskap för barn till föräldrar som inte är gifta. Hit kan man även vända sig om man funderar på adoption. Det är också Familjerättsbyrån som utreder och tillsätter vårdnadshavare när ett barn saknar eller behöver en ny vårdnadshavare.

Faderskap och föräldraskap

Adoption

Vårdnadshavare

Föräldrar som separerat och har svårt att komma överens om sitt barns vårdnad, boende eller umgänge, eller generellt har svårt att samarbeta erbjuds samarbetssamtal. Om en tvist mellan föräldrar är mycket svår riskerar den att avgöras i tingsrätten. Då utreder Familjerättsbyrån frågan eller erbjuder föräldrarna annat stöd för att lösa situationen på det sätt som är bäst för barnen.

Samarbetssamtal

Familjerättsbyrån kan även hjälpa till med begravningskostnader eller en förenklad bouppteckning om det saknas tillgångar när en person avlider.

Begravningskostnader

Du kan också få rådgivning via telefon och e-post.

All kontakt med Familjerättsbyrån är kostnadsfri och man har rätt till tolk. Läs mer i menyn.

Ny besöksadress

Familjerättsbyrån har flytta sin verksamhet till Fänriksgatan 1 i centrala Malmö.

Senast ändrad: 2017-12-08 13:51