Missbruk & beroende

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande om pengar? Känner du någon som har det?

Rådgivning eller behandling

Du kan kontakta socialtjänsten i det område som du bor i. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Du kan också söka hjälp inom sjukvården:
Vårdcentralen
Vuxenpsykiatrimottagning beroende Triangeln Malmö
Vuxenpsykiatrimottagning beroende Malmö

Akutmottagning vuxenpsykiatri beroende Malmö - Psykiatri Skåne

LARO - Läkemedelsassisterad behandling

På Brukarportalen hittar du länkar till brukarföreningar och andra frivilligorganisationer:
Brukarportalen

Testa dig själv

Funderar du över din eller någon annans alkoholvanor eller droganvändning? I länkarna nedan hittar du bl a test, råd och självhjälpsprogram:

Senast ändrad: 2017-05-12 15:29