Försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Du får då också hjälp att förändra din situation.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät. Det innebär att det kan vara aktuellt först om försörjningen inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ett sådant annat sätt kan vara:

  • arbete och löneinkomster
  • socialförsäkringsförmåner
  • studiestödsformer
  • tillgångar
  • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen

Därför är det viktigt att du i första hand vänder dig till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Först därefter kan det vara aktuellt med försörjningsstöd.

Malmö stads arbete med försörjningssstöd

Socialtjänstlagen styr kommunernas arbete med försörjningsstöd. Lagen gäller för alla som vistas i en kommun.

Socialtjänsten har två huvuduppdrag:

  • hjälp till självförsörjning (långsiktigt).
  • hjälp med försörjning (akut).

Om barn är inblandade ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Försörjningsstöd till utländska medborgare

Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare enligt överenskommelsen Nordiska konventionen.

Den som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är arbetstagare eller söker arbete har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd. Läs mer hos Socialstyrelsen.

De som saknar uppehållsrätt har inte rätt till bistånd annat än i akuta situationer, oftast i form av bistånd till hemresa. I Malmö stad kan dock barn utan uppehållstillstånd ha rätt till försörjningsstöd, enligt principen om barnets bästa. (Läs mer i "Malmö stads riktlinjer...", länk ovan.)

Senast ändrad: 2017-05-11 17:00