Om personuppgiftslagen (PuL)

För att administrera din felanmälan/sypunkt krävs registrering i vårt dataregister.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. För rättelse av uppgifter, kontakta Malmö stads personuppgiftsombud.

Personuppgiftsombud: Maria Engleson, telefon 040-34 10 24.

Senast ändrad: 2016-12-30 09:53