Om personuppgiftslagen (PuL)

För att administrera din felanmälan/synpunkt krävs registrering i vårt dataregister.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. För rättelse av uppgifter, kontakta Malmö stads personuppgiftsombud.

Personuppgiftsombud: Maria Engleson, telefon 040-34 10 24.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-16 16:01