Boendeparkering

Boendeparkering finns i 23 områden i Malmö. Med boendeparkering behöver du bara flytta på bilen inför miljöparkering inom en 7-dagarsperiod.

Information och svar på de vanligaste frågorna samt länk till ansökan hittar du längre ner på sidan.

<<<  Senaste nyheter och förändringar  >>>

 

Boendeparkering - systemuppdatering

Systemuppdatering sker den 6 september, öppnar igen imorgon. Ny tidpunkt: Öppnade 6 september 14:30.


Nytt boendeparkeringsområde i Katrinelund

Den 8 maj 2017 införs boendeparkering i Katrinelund. Följande information har skickats till de som berörs av boendeparkeringsområdet.

 

Utökat boendeparkeringsområde i Rörsjöstaden (GK-J)

Den 3 april 2017 utökar gatukontoret sitt boendeparkeringsområde i Rörsjöstaden. Boende som tidigare har haft parkering genom P-Malmö i området har möjlighet att ansöka om boendeparkering på den här sidan. Ett utskick med mer information till alla boende är planerad 4-5 mars och ansökan öppnar den 6 mars. Läs utskickad information här.
Du ansöker om boendeparkering längre ner på den här sidan.


Nya villkor för uppställningstid av parkerade bilar

Från och med 1 januari 2017 ändras reglerna för hur länge man får ha sin bil parkerad på en och samma plats till maximalt 7 dygn inom ett boendeparkeringsområdet. Förändringen gäller i hela Malmö stad.


Ingen mer myntbetalning från oktober

Från den 1 oktober 2016 är det inte längre möjligt att betala boendeparkering med mynt. Det gäller för de flesta automater, men inte alla. Detta beror på att nya mynt införs av Riksbanken och Malmö stad har valt att inte bygga om befintliga p-automater. Läs Sydsvenskans artikel om myntbetalning.


Dekalfri boendeparkering i hela Malmö stad

Trafiknämnden har beslutat att införa dekalfri boendeparkering i hela Malmö. Detta kommer införas successivt i samband med automatiska förlängningar av boendeparkering i de olika områdena. Av detta skäl kommer boende i området inte få någon ny boendedekal, utan endast ett beslut om att man beviljats tillstånd för boendeparkering. När vi kontrollerar om tillstånd finns för ett parkerat fordon, gör vi detta via fordonets registreringsnummer istället för via dekal.

Villkor

Boendeparkeringstillstånd beviljas enligt följande:

 • Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan. 
 • Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
 • Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
 • Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller fordon med en totalvikt över 3,5 ton. Gällande fordon registrerade som lätt lastbil kontakta Trafikkansliet.
 • Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort.

Endast ett tillstånd per person medges.

Observera att tillståndet inte medger rätt att parkera när parkeringsförbud råder, exempelvis vid miljöparkering. Ett boendeparkeringstillstånd innebär inte heller att plats reserverats utan gäller då plats finns tillgänglig på någon av de markerade parkeringsplatserna. Missbrukas tillståndet, kan det återkallas.

Det görs inga undantag från något av ovanstående.

Förlängning av tillstånd

Tillståndet förnyas automatiskt om:

 • du är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
 • och du är registrerad som ägare av bilen hos Transportstyrelsen

Om du uppfyller villkoren ovan förnyas ditt tillstånd automatiskt ca 14 dagar innan giltigheten på detta tillstånd går ut. Kontroll görs mot folkbokförings- och vägtrafikregistret. Skulle du inte vara berättigad till boendeparkering, om du t.ex. flyttat eller bytt bil, upphör ditt tillstånd automatiskt att gälla.

Tillståndet förnyas inte automatiskt om:

 • du har leasing-, tjänstebil, lätt lastbil eller MC
 • du har tillstånd för en utlandsregistrerad bil
 • du i undantagsfall fått tillstånd men inte är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
 • du har skyddad adress
 • du inte har ett fullständigt svenskt personnummer

Det är ditt ansvar som tillståndsinnehavare att se till att det är giltigt.

Avgifter

Fördelen med boendeparkering är att det blir billigare för dig som bor i området med boendeparkering att parkera. Observera att inom ett boendeparkeringsområde kan det förekomma olika taxor i olika delar av området. Det är taxan för den aktuella platsen som styr vad man som boendeparkerare ska betala.

När man betalar i biljettautomaten så trycker man först på knappen "boendeparkering" och får automatiskt den lägre taxan. Man kan trycka biljett för 14 dagar framåt. Man betalar alltså bara för de dagar man använder parkeringen.

Boendeparkering kostar från 27 maj 2013:

 • Grön biljett 15 kr/dygn
 • Vit biljett 20 kr/dygn
 • Röd biljett 25 kr/dygn
 • Blå biljett 25 kr/dygn

Betala boendeparkering med mobiltelefon

Hos dessa företag kan du betala för boendeparkering med hjälp av din mobiltelefon:

Parkster
Easypark
Mobill

Skyltar

Parkeringsplatser avsedda för boendeparkering är skyltade med tilläggstavla som exv. har texten "Boende GK-X". Tillståndet gäller endast på sådana parkeringsplatser som är märkta med samma beteckning som tillståndsdekalen.

Frågor & Svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om boendeparkering.

Vilka uppgifter behöver ni ha i ansökan för boendeparkering?

Svar: Vi behöver personnummer samt registrerings nummer på fordonet. Du kan söka via webben om dina uppgifter stämmer i folkbokföring samt vägtrafikregister, via mejl eller skicka in ansökan brevledes.

Måste jag vara folkbokförd på adressen för att få boendeparkering?

Svar: Ja man måste vara folkbokförd på adressen för att kunna få boendeparkering.

Varför får jag upp ett felmeddelande angående min adress när jag försöker ansöka på webben?

Svar: Dina adressuppgifter har inte registrerats ännu eller så är de inte överförda till vårt system. Uppdatering mot Skatteverket sker varje tisdag.

Varför får jag upp ett felmeddelande angående mitt fordon när jag försöker ansöka på webben?

Svar: Dina ägaruppgifter har inte registrerats i vägtrafikregistret ännu eller så är de inte överförda till vårt system. Det kan ta några dagar, så prova igen.

Om jag bor i andra hand kan jag få boendeparkering då?

Svar: Ja, men du måste vara folkbokförd på adressen.  

När måste jag senast förnya min boendeparkering?

Svar: Gatukontoret skickar automatiskt ut nya dekaler på tidigare beviljade tillstånd. Utskick görs endast till privatperson som står som registrerad ägare till fordonet och är folkbokförd på adressen. Övriga får själv ansöka om förlängning. Det är dock din egen skyldighet att se till att du har erhållit ett giltigt tillstånd. Du kan göra en ny ansökan på http://www.malmo.se/boendeparkering eller via e-post gkboende@malmo.se.

Jag ska flytta till annat boendeparkeringsområde eller byta bil, hur gör jag då?

Svar: Du kan själv registrera ett områdesbyte/bilbyte på hemsidan förutsatt att du är folkbokförd på din nya adress alternativt registrerad ägare till din nya bil enligt vägtrafikregistret.

Hur vet jag var boendeparkering gäller?

Svar: Observera att boendeparkeringstillståndet endast gäller på sådana parkeringsplatser som är märkta med samma beteckning som tillståndsdekalen exv. "Boende GK-X".

Hur betalar jag?

Svar: Du betalar med kreditkort eller teleparkering. I ett fåtal biljettautomater kan du fortfarande betala med mynt. 

Varför måste jag stå som ägare på bilen för att få boendeparkering?

Svar: Tanken är att den som bor i centrum och äger en bil ska ha möjlighet att kunna parkera med boendeparkeringstillstånd. Mängden p-platser som finns för boende är begränsad och därför gäller boendeparkeringen endast för den som själv äger fordonet.

Vilken typ av intyg behöver ni för tjänstebil?

Svar: Vi behöver ett "Nyttjanderättsavtal" d.v.s. ett intyg från arbetsgivaren som visar att du får använda bilen privat samt att du förmånsbeskattar detta.

Jag äger firman och har bilen ställt i firman, kan jag ansöka om boendeparkering själv och skriva eget intyg?

Svar: Ja, och då ska du skicka med intyg som visar att du är ägare till firman (enskild firma står på personnummer).

Om jag har två bilar, kan jag få boendeparkering på båda bilarna då?

Svar: Nej, du kan endast få på ett fordon.

Ifall att min bil är avställd eller där är körförbud kan man få boendeparkering då?

Svar: Nej, fordonet får inte vara avställt eller ha körförbud.

Om mina föräldrar eller någon annan är ägare till fordonet och dom bor på en annan adress än jag, kan dom då skriva ett intyg att jag får disponera deras bil, kan jag få boendeparkering då?

Svar: Nej, inga privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser godtas.

Hur lång handläggningstid är det?

Svar: Handläggningstiden brukar vi säga är med vändande post om allt stämmer vid ansökningstillfället. Får du din ansökan beviljad via webben innan kl. 14 kommer ditt tillstånd för boendeparkering med posten inom några dagar.

Är det lång kö?

Svar: Det finns inget kösystem utan uppfyller du kriterierna för att beviljas boendeparkering, så får du det.

Senast ändrad: 2017-09-11 16:47