Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

Våra senaste insatser:     

Denna information uppdateras månd-fre kl. 08-16.30   


[2017-02-24]

08.00

Strax innan 08.00 är vi åter ute på cykelbanorna eftersom det började återfrysa på dem.


07.00
Snö- och halkbekämpning av busshållsplatser och övergångsställen påbörjades 07.00 i morse.


00.00

Undefär vid midnatt påbörjades snö- och halkbekämpning av väg och cykelbanor som ligger inom prioritet 2.


[2017-02-23]
Under kvällen påbörjades snö- och halkbekämpning på prioriterade väg- och cykelbanor.


[2017-02-14]
Natten och framför allt morgonen bjöd på frost och vi har varit ute och halkbekämpat prioriterade (prio1) kör- och cykelbanor. När var klara med det började vi halkbekämpa de kör- och cykelbanor som ligger inom nästa prioritet (prio 2).  


[2017-02-10]
Vi har varit ute och halkbekämpat kör- och cykelbanor som ligger på våra broar.  Våra broar är extra utsatta då det blir temperaturskillader och då finns det risk för halka.


[2017-02-09]
kl. 07.00
Påbörjades snöröjning av övergånggställen och busshållplatser.


[2017-02-08]

Under tidig kväll påbörjandes snö- halkbekämpning av kör- och cykelbanor inom prio 1. Senar på kvällen och under natten snö- och halkbekämpade vi kör- och cykelbanor inom prio 2.


[2017-02-07]
Under kvällen påbörjandes halkbekämpning av kör- och cykelbanor. Vi började med de som är högst prioriterade (prio 1), sen tog vi dem som ligger inom nästa prioritet (prio 2).


[2017-02-06]
Under kvällen och natten var vi ute och halkbekämpade kör- och cykelbanor inom prio 1 och prio 2.

För Malmö stads gatukontor började vintern 27 oktober. Då aktiverades den jourgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer, för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vår bevakning pågår fram till 6 april.

Läs om hur vi prioriterar

Här kan du läsa om hur vi prioriterar stadens gatu- och cykelvägnät vid halkbekämpning.

Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden hel och ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

I broschyren Fastighetsägarens ansvar hittar du som fastighetsägare information om vad som vilar på dig.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.