MalmöExpressen

I december 2019 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser att rulla i Malmö. Det är linje 8 som går mellan Västra hamnen i norr och Lindängen i söder.

Vi vill erbjuda resenärer på sträckan Lindängen – Hermodsdal - Västra hamnen i Malmö ett smidigt, komfortabelt, modernt och miljömedvetet resealternativ.

Genom täta avgångar, god tillgänglighet och framkomlighet samt hög komfort ska vi erbjuda ett attraktivt resealternativ som får alla potentiella resenärer utmed linje 8 att välja att resa med
MalmöExpressen.

Detta kännetecknar MalmöExpressen:

  • Snabbt – bra framkomlighet med egna körfält och signalprioritering i korsningar.
  • Bekvämt – mjukare och rakare linjedragning så att det blir mjukare resa. Det ska vara enkelt och smidigt när man kan gå på och av i alla dörrar vilket innebär längre hållplatser.
  • Hållbart – mer attraktivt än bil på sträckan, kan ta många fler resenärer jämfört med bilen.

MalmöExpressen är en naturlig del när en stad växer och kommer att bidra till att Malmö blir en modern och urban storstad. 

Kommande MalmöExpressenlinjer

Linje 8 är den första av fyra tillkommande MalmöExpresser som ska trafikera Malmö, framförhandlat i Sverigeförhandlingens storstadspaket. Det är linjerna 2, 4, 8 och 10 som blir MalmöExpressenlinjer samt linje 5 ska dessutom elektifieras.

Skillnad från dagens linjer

Dagens linje 8 går Lindängen - Malmö C - Hyllie. Framtidens linje 8 övertar linje 2:s sträckning mellan Malmö C - Fullriggaren i Västra hamnen. Ny linje mellan Malmö C - Hyllie (och vidare till Hubbhult och Svågertorp blir linje 10. 

MalmöExpressenprojekten är ett samarbete mellan Skånetrafiken, Nobina och Malmö stad.

Senast ändrad: 2017-12-06 19:47