Persontrafik på Kontinentalbanan

Visionsbild över station Rosengård. Illustration: Sweco

Visionsbild över station Rosengård. Illustration: Sweco

Vår vision är att under slutet av 2018 inviga ny tågstation i Rosengård, åter öppna stationerna vid Östervärn och Persborg och samtidigt släppa på persontrafik på Kontinentalbanan som går genom Malmö. I början av november blev det klart att BCA ska bygga Station Rosengård samt anpassa stationerna vid Persborg och Östervärn till de tåg som ska trafikera stationerna.

Trafik på Kontinentalbanan

Trafikstarten på Kontinentalbanan (även benämnd Malmöringen) blir aktuellt när Trafikverket och Svedab (Svensk-Danska Broförbindelsen) får godkännande att köra persontrafik på Kontinentalbanan av regeringen.

I juni 2010 skickade Malmö stad, Region Skåne och Trafikverket en gemensam skrivelse till regeringen om att få köra persontåg på Malmöringen under prövotiden, vilket regeringen inte hade något att invända mot.

Kontinentalbanan är just nu föremål för juridisk process

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har prövat frågan om bullerskyddsnivåer men också frågan om rätten att trafikera Kontinentalbanan med persontåg. I dag får man bara köra godståg på sträckan, ett gammalt beslut som gäller efter Citytunnelns invigning. Länsstyrelsen har godkänt ansökan men i början av augusti 2017 överklagades beslutet. Det är Trafikverket och Svedab som är parter i målen.

Tidigare har Mark- och miljööverdomstolen (hovrätten) behandlat frågan om nivån på bullerskydd och vilka regler som ska gälla för uppföljning att beslutade bullernivåer efterlevs. Ett överklagande drogs dock tillbaka av Trafikverket och Svedab eftersom det beslutats om att bullerskyddet ska byggas ut.

Kontinentalbanan möjliggör för bättre kollektivtrafik i Malmö

Varje år ökar kollektivtrafiken i Malmö. För att lättare kunna åka mellan östra och västra Malmö och vidare i regionens allt finmaskigare tågnät föreslår Malmö stad tillsammans med Trafikverket, Svedab och Skånetrafiken att köra tåg på Kontinentalbanan, Svågertorp och genom Citytunneln.

Station Rosengård berör hela Amiralsstaden

Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i den kommande stationen i Rosengård.
Amiralsstaden ska bli en stationsnära stadsdel som erbjuder goda livsmiljöer för barn och vuxna i de kringliggande områdena Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård.

Fakta om Kontinentalbanan

Det är tänkt att tågen ska stanna på:

  • Malmö central
  • Östervärn
  • Rosengård (ny station, där banan korsar Amiralsgatan)
  • Persborg
  • Svågertorp
  • Hyllie
  • Triangeln

Enligt planerna ska det gå ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan 06.00 och 22.00. Trafiken sker med Pågatåg. I framtiden kan även en station komma att öppnas i Fosieby (där banan korsar Agnesfridsvägen).

På ytterligare sikt kan det bli aktuellt med Öresundstågstrafik från fler av dessa stationer direkt till Lund och Köpenhamn. Detta enligt Skånetrafikens långsiktiga strategi för regiontågen.

EU-logotypen

Senast ändrad: 2017-12-12 16:25