Senast uppdaterad 2017-05-10 16:03.

Beläggning på centrumgator

Gator som stängs av våren 2017

Större asfalteringsarbeten kommer att påverka trafiken centrala Malmö. Ny asfalt skall läggas på Fersens väg, Regementsgatan, Drottninggatan, Pildammsvägen och Östra Rönneholmsvägen.

Arbetet kommer ske i etapper där gatorna är helt avstängda under vardagar och nattarbete sker två nätter. På helger är gatorna öppna för trafik.

 Tidsplan:

  • 12-13 april: Nattarbete två dagar i rad på Fersens väg vid korsningarna Regementsgatan och Östra Rönneholmsvägen. Korsningarna stängs av växelvis med trafikvakt.
  • 18-28 april: Östra Rönneholmsvägen mellan Fersens väg och Jörgen Ankersgatan samt Pildammsvägen mellan S:t Johannesgatan och Östra Rönneholmsvägen.
  • 2-19 maj: Regementsgatan och Drottninggatan mellan Fersens väg och Amiralsgatan. Mellan Kaptensgatan och Amiralsgatan delas arbetet upp i två deletapper. Trafiken dubbelriktas så P-huset Anna är tillgängligt.
  • 12 - 30 juni (OBS NYTT DATUM): Fersens väg mellan Regementsgatan och Östra Rönneholmsvägen.

Vid den sistnämnda har vi ett nytt datum eftersom det är studentfestligheter vid Borgarskolan och Petriskolan. Vi vill inte ha Fersens väg avstängd den perioden.

Vad ska hända?

Varje år byter gatukontoret ut en del av asfalten och andra beläggningar på Malmös gator, trottoarer och gångbanor. Asfalten slits som mest under vintern då temperaturväxlingar gör att vattnet fryser och tinar upprepade gånger vilket skapar hål och sprickor.

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar. Det sker som en del i det löpande underhållet där främst centrum regelbundet får ny asfalt då stora trafikmängder sliter på beläggningen.

Under våren 2017 har turen kommit till delar av Fersens väg, Regementsgatan, Pildammsvägen och Östra Rönneholmsvägen. Arbetet påverkar inte framkomligheten för fotgängare och cyklister.