Senast uppdaterad 2017-08-14 16:11.

Per Albin Hansson väg

Karta över Per Albin Hansson väg

Per Albin Hanssons väg är avstängd i södergående riktning mellan Stadiongatan och Axel Danielssons väg under tiden 7 augusti och 16 oktober. Det är alltså endast tillåtet att köra in mot staden under denna tid.

Vi tvingas stänga av för att kunna utföra sten och asfaltsarbete längs gatan.

Gående ska kunna ta sig fram söderut i motsatt riktning under arbetstiden, cyklister hänvisas till existerande cykelbanor samt lokalgator intill.

Busslinje 7 påverkas och tillfälligt indragna hållplatser är:
Blekingsborg  – hänvisning till tillfällig hållplats Gröndal 
Per Albins hem (A) – hänvisning till tillfällig hållplats Gröndal
Velandergatan (A) – hänvisning till hållplats Bergdala

Tänk på att det kan bli förseningar under avstängningen.