Publicerad 2018-01-25 14:19

Senast uppdaterad 2018-02-14 15:47

Skeppsbron/Neptunigatan

Karta över avstängningen vid Skeppsbron/Neptunigatan

Korsningen Skeppsbron/Neptunigatan byggs om mellan den 12 februari och 23 mars. Motortrafik som ska söderut kommer förbi medan den som kör norrut får ta andra vägar.

Gående och cyklister kommer att hänvisas till en kombinerad gång- och cykelväg på andra sidan gatan (samma sida som Börshuset)

Stadsbussarna 2, 3, 5, 7, 8, 31 och 32 kommer att ta andra vägar förbi arbetsområdet via Älvsborgsbron.

Varför bygger vi om?

Ombyggnationen av Skeppsbron handlar om att göra anslutningen mellan Skeppsbron och Neptunigatan ungefär 90 grader så att såväl
MalmöExpressen linje 5 som andra bussar och bilar kommer runt när de ska svänga vänster i korsningen. I dag tar bussarna båda körfält på Skeppsbron vilket gör att man inte kommer fram i högersvängsfältet. När arbetet är klart får vi två tydliga körfält (vänster-höger), en säkrare passage för cyklister och säkrare övergång för gående som ska korsa Neptunigatan (i högersvängen).

Den tio meter breda refugen på Skeppsbron görs om till en standardrefug på två meter. Dessutom planteras en silverlind på platsen för att göra det mer trivsamt för alla trafikanter.