Publicerad 2018-02-09 09:44

Senast uppdaterad 2018-02-09 09:47

Anslag: justerat protokoll

Trafiknämnden hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.