Publicerad 2018-02-09 15:19

Senast uppdaterad 2018-02-09 15:22

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 februari. §3 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.