Senast uppdaterad 2018-01-04 15:49.

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 22 december 2017. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll från 22 december 2017 MU Norr 2017-12-22