Båttvätt i hamn

Båttvätten i Limhamns hamn. Foto Marc Malmqvist.

Nu har den mekaniska båtborsttvätten installerats i Limhamns småbåtshamn och varit i bruk under sensommaren. Tvätten gör det möjligt för småbåtsägare att göra rent sina båtar mekaniskt, och på så sätt undvika att använda giftiga bottenfärger.

Båtborsttvätten är ett resultat av Malmö stad och Limhamns Småbåtshamns projekt som ska få båtägare att minska användningen av giftiga bottenfärger. Förhoppningen är att båtägarna istället ska gå över till mekaniska alternativ för att hålla sina båtar fria från påväxt. Projektet har medfinansierats med LOVA-pengar genom Länsstyrelsen i Skåne län.

Mätning i hamnen

Tidigare i vår kunde intresserade båtägare få sina båtbottnar analyserade med avseende på gifter i bottenfärgen. 33 fritidsbåtar analyserades av analysföretaget HappyBoat med XRF-metodik, en metod som baseras på röntgenflourescens. Analysen visade att tre båtar hade spår av tennorganiska föreningar i bottenfärgen.

Nöjd båtägare

Elisabeth Delacour är en båtägare som hunnit testa båttvätten i Limhamn.

- Det känns otroligt bra att kunna tvätta båten istället för att behöva måla om varje säsong. Nu ska det bli intressant att följa påväxt på båten, och blir det mycket får vi ju bara tvätta den oftare. Vi båtägare älskar havet och naturen, självklart vill vi bevara havet så rent som möjligt! Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ.

Fakta om giftiga båtfärger

Organiska tennföreningar, som tributyltenn, TBT, är ämnen som har använts i båtbottenfärger sedan 60-talet. De är mycket effektiva mot havstulpaner och andra organismer som kan sätta sig fast på båtskroven. Tyvärr är de också mycket giftiga för många andra organismer i havet, särskilt snäckor och musslor.

I Sverige förbjöds användning av TBT-haltiga färger på småbåtar år 1989. För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är nymålning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003.

De höga TBT-halter som uppmätts i småbåtshamnar, trots förbudet, kommer eventuellt från gamla, underliggande färger som fortfarande finns kvar på en del båtar. I dag används biocidfärger som dessvärre också är giftiga, men tillåtna. Alternativ till dessa giftiga färger är mekanisk borttagning av påväxt.

Källa: havet.nu och Britta Eklund, Happy Boat.

 

 

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-22 13:06