Svårt att få jobb?

Befinner du dig i en situation där du på egen hand inte klarar av att få arbete utan behöver stöd och hjälp att komma vidare? På denna sida finns lite tips och länkar att gå vidare.

Arbetsförmedlingen - Sveriges största förmedlare av arbeten 

Vägledningscentrum - för hjälp att planera studier eller mål

Øresunddirekt - information inför flytt, arbete eller studier i Danmark

Hallå Nordens-hemsida - Information om flytt, arbete eller studier i Sverige eller i ett annat nordiskt land

Yrkeshögskola  - här finns information om olika yrkesutbildningar

Högskolor i Malmö 

JobbMalmö - stöd till dig som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-17 16:42