Fakta om Malmö stad som arbetsgivare

Malmö stad är en stor arbetsgivare. Vi har ca 25 000 medarbetare spridda på ungefär 400 olika yrken.

Våra medarbetare trivs i hög grad med sitt arbete och sin arbetssituation. Många av dem uppger också i mycket hög utsträckning att de är engagerade i sitt arbete. En majoritet är både engagerade och kan tänka sig rekommendera oss arbetsgivare, att bli så kallade ambassadörer.

Personalfakta i korta drag

Personalfakta i sin helhet 2016

Antal anställda

Cirka 25 000 månadsanställda.

Ledarskap

Malmö stad har drygt 1 270 chefer. Den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad är 19,8 medarbetare per chef.

Medelåldern

Medelåldern är 44,3 år.

Hel- och deltidsanställda

Drygt 83% av medarbetarna har heltidstjänster.

Könsfördelning

Drygt 77% är kvinnor.

Frisknärvaro

En stor del av Malmö stads medarbetaer är friska. Under 2015 hade drygt 33 % av medarbetarna ingen sjukfrånvaro alls.

Personalomsättning och rekrytering

2016 var personalomsättningen 12 %. Under 2016 utannonserades 7 285 tjänster, vilket var en ökning med 46,4% jämfört med föregående år.

Utländsk bakgrund

Andelen personal med utländsk bakgrund var 2016 35,2%.
(Målet är att skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund ska minska. Skillnaden har minskat från 12,9 procentenheter 2008, till 8,9 procentenheter 2016.)

All fakta och statistik i Malmö stads personalredovisning hittar du på www.malmo.se/redovisningar

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-04 14:32