Kompetens & karriär i grundskolan

Malmö stads grundskolor strävar efter att alla medarbetare ska utvecklas i sina yrkesroller och ha goda möjligheter till karriär. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar bland annat till att synliggöra det kompetensutvecklingsbehov som finns och efterfrågas på respektive skola.

Karriärtjänster för lärare

Malmö stads grundskolor satsar på karriärtjänster för lärare. Vi har 328 statsbidragsfinansierade karriärtjänster för lärare på våra grundskolor. Som förstelärare är du en av nyckelpersonerna i det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse. Du tar ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik och bidrar till det kollegiala lärandet. Tjänster utannonseras löpande.

Läs mer om karriärtjänster för lärare i Malmö stads skolor.

Se lediga tjänster som förstelärare i grundskoleförvaltningen.

Karriärtjänster för fritidspedagoger

Grundskoleförvaltningen satsar på fritidshemmen! Fritidshemmets verksamhet är en viktig del av skolans pedagogiska helhet och tillför skolans utbildning ett perspektiv som bidrar till elevens utveckling och lärande. Grundskoleförvaltningen har anställt fritidshemsutvecklare som bland annat arbetar med att stödja arbetslag, processtödjare och skolledare i utvecklingsarbetet kring fritidshemmen. Fritidshemsutvecklarna möjliggör också nätverksbyggande med fokus på fritidshemmens utveckling och kvalitet.

För att öka karriärmöjligheterna för fritidspedagoger och bidra till att höja kvaliteten på den pedagogiska verksamheten inom fritidshemmen har grundskoleförvaltningen sedan 2017 infört karriärtjänster för fritidspedagoger, motsvarande tjänster som förstelärare. De förste fritidspedagogerna är nyckelpersoner inom fritidshemsutvecklingen på sina respektive skolor och inom grundskoleförvaltningen som helhet.

För närvarande finns 45 tjänster som förste fritidspedagog inom 39 av Malmö stads grundskolor. På tre skolor ska de förste fritidspedagogerna arbeta i team om tre. Tjänster utannonseras löpande.

Att bli chef i grundskolan/skolan

Medarbetare inom grundskoleförvaltningen som är intresserade av att utforska skolledarskap kan gå utvecklingsprogrammet Skolledarskap i sikte, förvaltningens egna program som löper årligen. Syftet med programmet är att skapa goda förut­sättningar för medarbetare i förvaltningen som kan tänka sig att bli skolledare för varje
elevs bästa skola. Deltagarna får kunskaper om att leda
pedagogisk utveckling i syfte att få kunskap och förståelse för vad det
faktiskt innebär att vara skolledare. Teori och process varvas inom
ledarskap men också vad som är specifikt för skolans ledarskap mellan
statens uppdrag, Malmö stads och grundskolenämndens mål.

Medarbetare som jobbar i skolan har också möjlighet att delta i det för Malmö stad gemensamma ledarprogrammet ”Framtida ledare”. Grundskoleförvaltningen har i utvecklingsprogrammet ansvar för den inledande orienteringsterminen. Syftet med orienteringsterminen är att påbörja och möjliggöra deltagarnas perspektivskifte från medarbetarens till chefens.

Att arbeta som chef i grundskolan/skolan

Som ledare i grundskoleförvaltningen har du tillgång till en stor förvaltningsövergripande stöd och servicefunktion som bistår skolledarna med allt ifrån HR-kompetens och ekonomifrågor till sakkunnighet i kvalitets-, skoljuridiks-, myndighets- och kommunikationsfrågor.

Är du ny som chef? Grundskoleförvaltningens gemensamma introduktionsprogram för nya chefer samverkar särskilt med samtliga avdelningar under den nya chefens första 14 dagar samt ett efterföljande år med fördjupande utbildningsmoduler. Introduktionsprogrammet består också av ett ledarskapsprogram för elva utvalda nya chefer. Ledarskapsprogrammet genomförs i samarbete med övriga skolförvaltningar och är ett oerhört kraftfullt instrument för att lotsa chefer rätt i sina uppdrag.

Under 2018 tillsätter vi administrativa chefer på våra grundskolor. De administrativa cheferna ska leda och samordna det administrativa arbetet på respektive skola och bidra till att skapa ökade förutsättningar för rektor att vara pedagogisk ledare. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-20 16:55