Medarbetare berättar

Vad är det som gör det speciellt att arbeta i Malmös skolor? Vi frågade medarbetare från grundskolan, gymnasiet och Komvux vilket avtryck de känner att deras arbete gör på Malmö som stad och vad det är som gör att de trivs på sitt arbete.

Dennis Gerasovski

Lärare, Stenkulaskolan

Jag är delaktig i att forma våra elever i deras lärande. Genom att vara lyhörd uppmärksammar jag deras intresse vid olika skolsituationen. Detta medför att vi skapar ett klimat som underlättar deras lärande genom att de får visa sin kreativitet i de olika arbetsområdena som de varit med om att ta fram.

Det är ett omväxlande arbete där ingen dag är sig lik och där glädjen av att få träffa eleverna och kollegorna betyder mycket för båda parter. Jag tycker det är trevligt att Malmö stad har lagt ner mycket tid på att utveckla en gemensam policy när det gäller värdegrunden.

Katarina Olofsson

Katarina Olofsson

Förstelärare, Rosengårdsskolan

På Rosengårdsskolan råder ett starkt engagemang för elevernas kunskapsutveckling, inte minst språkligt och socialt. Många av våra elever kommer från otrygga förhållanden. En bra start i livet har stor betydelse för deras framtid. Jag vill vara med och skapa trygghet, kunskap och struktur för dessa barn. Att som pedagog vara lyhörd och att arbeta medvetet, tror jag bidrar till optimal utbildning. God utbildning ger god förberedelse för en framtid i det svenska samhället. Det kommer i förlängningen att gynna både eleverna, deras familjer och Malmö stad. 

Vi arbetar ständigt i riktning mot uppsatta mål tillsammans med våra elever. Personligen drivs jag av tillfredsställelsen det ger, att efter hårt arbete, få skörda frukten. Att få se eleverna lyckas, växa och utveckla en tro på sig själva.  En bonus är att jag dessutom får lära känna många underbara barn och familjer från olika länder och kulturer. Utbytet med professionella kolleger är ytterligare en viktig ingrediens för både trivsel och personlig utveckling.

Daniel Prsa

Daniel Prsa

Förstelärare, Möllevångens skola

Vi arbetar ämnesintegrerat vilket gör att eleverna får möjlighet att visa sina förmågor i flera ämnen och får möjlighet att få en djupare förståelse utifrån olika ämnesspecifika infallsvinklar. Eleverna utvecklar och tränar metoder för samarbete och att det ämnesintegrerade arbetssättet i sig blir varierat och verklighetsanknutet. Det har de sedan nytta av i resten av livet.

Det som är bra med mitt jobb är få följa elevers utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Att ha ett arbete där jag har roligt och kan skratta tillsammans med elever och kollegor är en stor anledning till varför jag tycker om mitt arbete. Jag tycker också att det kollegiala lärandet är en fantastisk utvecklingsmöjlighet för mig som person och som lärare. Läraryrket är ett riktigt bra jobb och det är tråkigt att mediebilden sällan stämmer överens med det jag upplever i min vardag.

Anna Duncanson

Anna Duncanson

Förstelärare, Rosengårdsskolan

Vi är med och formar framtiden genom att utbilda barn i skolämnena och bidra till att forma socialt fungerande individer som ska leva och verka i Malmö. Här på Rosengårdsskolan möter vi barn från många olika länder och med väldigt varierande bakgrund. Att ge dem en bra grund att stå på så att de i framtiden ska kunna välja vad de vill göra känns viktigt för mig. Att arbeta just här, med skolutvecklingsfrågor, är superspännande.

Det bästa med mitt jobb är att få träffa härliga barn varje dag. Att ständigt utveckla metoder och arbetssätt och se hur långt vi kan nå med varje barngrupp är stimulerande. Det är också toppen att ingå i ett arbetslag. Det är en förutsättning för att detta arbete ska fungera. Vi kompletterar, utmanar och stöttar varandra.

Bujar Shaqiri

Transportlärare, Agnesfrids gymnasium

På vår skola kommer elever ofta snabbt ut i arbete efter utbildningen. Det är roligt när man träffar tidigare elever och de berättar om att de fått jobb och tjänar pengar. Ibland känner man inte igen dem först men när man börjar diskutera kommer man ihåg dem.

Jag tycker att man som lärare ska göra det roligt för eleverna och försöka jobba för att ta bort de hinder som finns för att de ska kunna lära sig. Numera så jobbar vi med digitala verktyg, till exempel Ipads.

Malmö stad känns som en stor och trygg arbetsgivare.

Malin Holmqvist

Anna Duncanson

Lärare i svenska och pedagogiskt drama, Universitetsholmens gymnasium

Det är så roligt att jobba med gymnasieelever. De är på väg in i vuxenvärlden och jag tycker att den tiden i livet är väldigt spännande. Jag och eleverna delar ofta samma humor, intressen och musiksmak. Man pratar som vuxen till vuxen med dem. Jag känner att man kan vara en viktig person för dem som ser dem, tycker om dem och vill hjälpa dem. Sedan representerar eleverna Malmös befolkning som består av många olika kulturer. Man känner sig som en världsmedborgare här med den stora mixen av människor. Malmö är en charmig stad och jag tycker vi har rätt cool attityd här nere.

Annika Janes

Specialpedagog, Pauliskolan

Tillsammans med övrig personal på Komvux Pauli ger vi vuxna människor en möjlighet att avsluta sina gymnasiestudier för att komma vidare till högre utbildning. Komvux är en plats där olika människor möts, lär sig nya saker, finner nya vänner och får ökad förståelse för varandra.

Det bästa är att jag får träffa så många olika människor och se dem växa. Att se elever lyckas och tro på sig själva och sin förmåga är fantastiskt!

Jag älskar Malmö som stad. Det är en liten storstad med många olika kulturer och människor, trots att det är en ganska liten stad. Det är lätt att ta sig överallt och nära till allt. Att jobba för Malmö stad ger mig en möjlighet att få vara med och bidra till att staden blir ännu bättre och att Malmöborna får en bättre framtid.

Johanna Hjelm

Johanna Hjelm

SFI-lärare, Komvux Malmö

Jag och mina kollegor stöttar invånare som har svenska som andraspråk att utveckla svenskan. Jag arbetar för att stärka mina studerandes kommunikationsstrategier så att de kan vara mer självständiga i olika situationer och bli aktiva samhällsmedborgare. Jag vill att de lär sig språket, men lika viktigt är att de verkligen vågar använda sina röster.

I mitt jobb reser jag varje dag utan att lämna landet. Det är en ständig resa i tanken när personer med olika bakgrunder möts och utbyter mänskliga erfarenheter. Det är mina studerande som engagerar mig som lärare. Många av dem har genomgått svåra prövningar för att ta sig hit till Malmö, men tacklar ändå den svåra uppgiften att lära sig ett nytt språk med stor glädje och viljekraft.

Patrik Sandberg

Patrik Sandberg

Förstelärare, Komvux Malmö

Både som invånare och anställd påverkar mitt handlande bilden av Malmö stad. Därför är naturligtvis ett trevligt, tillmötesgående och hjälpsamt sätt mot alla jag möter i och utanför min tjänst viktigt. Jag försöker alltid se människors inneboende kraft och välvilja och därigenom vara med att skapa en miljö av tolerans och nyfikenhet. Jag vill hjälpa människor till att bli en del av det Malmö som jag tycker om, och ge dem en chans att bidra med sina färdigheter och erfarenheter.

I mitt yrke är den ena dagen inte den andra lik. Hela tiden ställs jag inför situationer som ställer nya krav på mig vilket gör mitt jobb spännande och utvecklande. Mitt jobb är fritt och kreativt vilket gör att man känner att man har ett förtroende att hitta bra lösningar. I min roll som förstelärare får jag dessutom en extra möjlighet till att vara med och arbeta med utvecklandet av min yrkesroll samt att diskutera utveckling med alla duktiga kollegor.

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

SFI-lärare, Komvux Malmö

Jag ger våra nyanlända Malmöbor ett språk som fungerar i vardagen och i arbetslivet. Jag tror även att vi SFI-lärare hjälper eleverna att känna ett sammanhang i allt det nya.

Mitt jobb är oerhört händelserikt, omväxlande och lärorikt. Dessutom har jag fantastiska elever och kollegor.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-08 10:46