Att välja skola

Genom det fria skolvalet har du som vårdnadshavare rätt att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska gå på. Det gäller både förskoleklass och grundskolan, årskurs 1–9.

Läsåret 2017/2018

Ska du välja eller byta skola under det pågående läsåret, läs mer under Att välja skola 2017/2018.

Läsåret 2018/2019

Till läsåret 2018/2019 inför Malmö stad nya riktlinjer för skolplacering. Om det gäller dig läser du mer under Att välja skola 2018/2019

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-06 18:10