Publicerad 2017-04-11 14:50

Senast uppdaterad 2017-05-05 14:40

Skolinspektionen ger grönt ljus

Klassrum med elever och lärare

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck

Malmö stad får inga förelägganden riktade mot grundskoleverksamheten och man konstaterar att Malmö uppfyller Skollagens krav på hur styrningen och utvecklingen av utbildningen ska bedrivas. Det visar de två huvudmannabeslut som nu är klara efter tillsynen av förskoleklass, grund- och grundsärskola som gjordes under läsåret 2016/2017.

– Det är mycket glädjande besked från Skolinspektionen. Förra gången, 2011, fick vi ett stort antal förelägganden och vårt resultat visar att vi gjort stora förbättringar sen dess. Det är extra glädjande att de skolor som vid förra tillsynen 2011 fick massiv kritik nu klarar sig helt utan anmärkning. Bakom detta resultat finns ett stort arbete ute på våra skolor. Det stöd och de förbättrade förutsättningar som vi byggt upp sen vi startade grundskoleförvaltningen är också en förklaring till förändringen, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Tillsynen visar dock att inte alla elever i grundskolan får studiehandledning på modersmålet utifrån det behov som eleverna har. Men eftersom Malmö stad redan arbetar med att avhjälpa bristen väljer inspektionen att avstå från ingripande. Man understryker dock vikten av att huvudmannen fortsätter att arbeta med att säkerställa att alla elever som är i behov av studiehandledning på modersmålet får detta stöd.

– Vi har haft en stor ökning av antalet nyanlända och våra resurser har inte riktigt räckt till. Vi är medvetna om den här bristen och fortsätter att arbeta med våra pågående utvecklingsinsatser som till exempel att ta hjälp av de möjligheter som den digitala utvecklingen ger, säger Anders Malmquist.