Skolskjuts

Elever i grundskola och grundsärskola i Malmö har rätt till kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs. Det vanligaste är att du får ett busskort och reser med den allmänna kollektivtrafiken. Om du inte kan resa med kollektivtrafiken finns speciella skolskjutsfordon, som skolbuss.

Det gäller elever som har:

  • lång väg till skolan
  • en trafikfarlig väg till och från skolan
  • ett funktionshinder
  • ett annat särskilt skäl kan efter en individuell bedömning få rätt till skolskjuts.

Reglerna gäller normalt sett inte för elever som väljer att gå i en annan skola än den skola som kommunen har placerat eleven i.

Fakta om skolskjuts

Avstånd som gäller för skolskjuts i Malmö stad:

  • Elever i skolår 1–3, minst 1,5 km
  • Elever i skolår 4–6,  minst 2 km
  • Elever i skolår 7–9,  minst 3,5 km.

Ansökan om skolskjuts görs till elevens skola.

Ansökan om skolskjuts till fristående skola görs till grundskoleförvaltningen.

Blankett för ansökan

Hämta blanketten "Ansökan om skolskjuts" på sidan Tjänster & blanketter under rubriken Grundskola.


Mät avståndet

Mät avståndet mellan bostaden och skolan i Malmö stads kartverktyg.

Kartan visar som standard Malmös vägnät. Vill du se cykelvägarna, välj detta i kartans vänstermeny, under ”Stadsplanering & trafik/Trafik & hållbart resande/Cykel/Cykelvägar”.


Använd verktyget ”Rita och mät” som finns i kartans övre högra hörn. Välj funktionen ”Linje”. Rita upp färdvägen punktvis genom att klicka fram en linje som visar vägen mellan bostaden och skolan (elevens närmsta gång- eller cykelväg – inte fågelvägen). När du ritat färdigt dubbelklickar du för att se färdvägens totala längd.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-16 16:00