Busskort / Resebidrag

Busskort för dagliga resor inom Skåne. Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan.

Du kan ansöka om resebidrag om du:

  • Är folkbokförd i Malmö stad.
  • Går på en gymnasial utbildning.
  • Har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
  • Har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Skånetrafikens cykelreseplanerare.
  • Inte har inackorderingsbidrag.
  • Du kan få resebidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Vanliga frågor och svar:

Bidrag beviljas enligt Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-21 09:33