Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd för inackordering och hemresor för elever som behöver vara inackorderade på grund av skolgången (SFS 2011:876).

Kan jag få inackorderingsbidrag?

Du kan få inackorderingsbidrag om du:

  • är folkbokförd i Malmö stad.
  • går en gymnasialutbildning på en kommunal skola i Sverige.
  • är mottagen till din gymnasieutbildning i första hand.
  • har minst 40 km (enkel resväg) eller minst 3 timmars restid (tur och retur) mellan din folkbokföringsadress och skola.
  • inte har blivit beviljad resebidrag.
  • du kan få inackorderingsbidrag fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Hur vet jag om jag är mottagen till min gymnasieutbildning i första eller andra hand?

  • Om du går en nationell gymnasieutbildning på en kommunal skola inom Skåne och västra Blekinge är du mottagen i första hand. Detta beror på att det finns ett samverkansavtal som reglerar att samtliga elever som är folkbokförda i Skåne- och västra Blekinge får söka fritt inom området.

  • Om du går en nationell gymnasieutbildning på en kommunal skola utanför Skåne och västra Blekinge är du mottagen i första hand om det program och den inriktning du studerar på inte finns inom Skåne och västra Blekinge. Finns gymnasieutbildningen inom området är du mottagen i andra hand och då är du inte berättigad inackorderingsbidrag.

  • Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning på en kommunal skola är du alltid mottagen i första hand.

Kan jag få inackorderingsbidrag om jag går på en fristående skola?

Om du går på en fristående gymnasieskola finns det möjlighet att få inackorderingsbidrag från Centrala studiestödsnämnden. Vänligen kontakta CSN för mer information.

Hur ansöker jag om inackorderingsbidrag?

Om du uppfyller villkoren ska du fylla i en ansökan om inackorderings­bidrag och skicka den till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

För att ersättning ska betalas ut för hela läsåret krävs att ansökan är oss tillhanda senast 30 november det läsår som ansökan avser. För att ersättning ska betalas ut enbart för vårterminen måste ansökan senast ha inkommit vid vårterminens slut det läsår ansökan avser.

Hur får jag inackorderingsbidraget om min ansökan blir beviljad?

Inackorderingsbidraget betalas ut månadsvis till angiven vårdnads­havare. Är du myndig utbetalas det automatiskt till dig.

Hur mycket ersättning kan jag få i inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget är 1/30 av prisbasbeloppet. 2017 var inackorderingsbidraget 1 495 kr/månad. Om du däremot har längre reseavstånd än 199 km enkel väg får du ett tillägg enligt följande:

Avstånd folkbokföringsadress – skolaTillägg/månad
200–499 km500 kr
500– 1 000 kr

Vad gör jag om jag flyttar från Malmö eller avslutar mina studier?

Om du avbryter dina studier, minskar dina studier från heltid till deltid, flyttar från Malmö eller på annat sätt felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är du skyldig att snarast meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om inackorderings­bidrag?

Då vänder du dig till gymnasie- och vuxenutbildnings­förvaltningen. Vi finns på Storgatan 20 i Malmö.

Det går även bra att kontakta oss på 040-34 33 90 eller antag@malmo.se.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-13 15:45