Läsår och lovdagar

Läsåret för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem dagar, studiedagar.

Fristående skolor kan ha andra datum, se skånegy.se eller kontakta skolan. Här hittar du Malmös fristående gymnasieskolor.

Vårterminen 2018

VT 2018

8 januari–14 juni

Lovdagar

19–23 februari (sportlov, vecka 8)
26 mars–2 april (påsklov, vecka 13)

30 april–1 maj
10–11 maj
6 juni

Studiedagar

25 januari
7 mars 
22 maj

Läsåret 2018/2019

HT 2018

20 augusti–21 december

VT 2019

7 januari–13 juni

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-12 13:25