Publicerad 2016-10-19 12:59

Senast uppdaterad 2016-10-19 13:05

Ny lokal för GY2020-mötet

Jenny Linde är projektledare för GY2020.

På måndag hålls det avslutande dialogmötet för gymnasieutredningen GY2020. Observera att lokalen har ändrats till Pauliskolans aula.

På måndag (24/10) klockan 15.30 till 17 hålls det sista av tre dialogmöten för den stora gymnasieutredningen GY2020. Mötet har flyttats till Pauliskolans aula från Zablockisalen. Aulan ligger i byggnad A på Pauliskolan.

Utredningens förslag kommer att presenteras på dialogmötet. Projektledare för GY2020 är Jenny Linde. Två dialogmöten har tidigare hållits om GY2020, ett i våras och ett i början av höstterminen, för att hämta in synpunkter och åsikter om hur gymnasieskolorna i Malmö bör vara organiserade nästa årtionde. Dialogmötena är till för medarbetare på arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen men är även öppna för intresserade i allmänheten.