Kvalitet

Är du intresserad av kvaliteten och resultaten i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan eller ska du välja utbildning? Här kan du läsa mer.

Kvalitet inom skolväsendet – förskola, grundskola och gymnasieskola – är en samlingsbeteckning för hur väl skolan uppfyller de nationella målen och att verksamheten:

  • svarar mot nationella krav och riktlinjer.
  • uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella.
  • kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån aktuella förutsättningar.

I skollagen finns krav på att varje huvudman och förskole- och skolenhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-22 14:13