Teknoteket

Teknoteket är en nystartad verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen i Malmö. Verksamheten ligger under Lärvux och finns på Heleneholmsskolan.

Jonas Olsson, Bengt Nilsson och Christine Reuterskiöld

Här finns ett specialpedagogiskt fokus med inriktning mot extra anpassningar och tillgänglig utbildning. Detta gör vi genom att sprida kunskap om alternativa och digitala lärverktyg. Det finns också möjlighet att prova andra hjälpmedel och se hur och vilka möbler som kan vara bra att använda i skolmiljöer.

Vi vänder oss till personal som har olika yrkesprofession inom skolans verksamhet och som möter elever i behov av extra anpassningar. Elever är välkomna att prova vår lärmiljö. 

Vår Teknoteksvärd Jonas Olsson kan tillsammans Bengt Nilsson och Christine Reuterskiöld hjälpa dig med alla dina frågor kring hur du och dina elever kan få stöd och hjälp av Teknoteket.

Kontakta oss:

E-post: teknoteket@malmo.se

Tel: Jonas Olsson, 073-201 40 96

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-21 15:50