Publicerad 2018-05-22 16:52

Senast uppdaterad 2018-06-07 16:24

Eldnings- och grillförbud i hela Malmö

Från 22 maj och tillsvidare råder eldningsförbud utomhus i hela Malmö. Det är alltså förbjudet att grilla i parker, på stränder, i skogen etc.

Endast fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgårdar får användas, och då med försiktighet och under eget ansvar.

Överträdelse kan leda till åtal enligt Brottsbalken eller Lag om skydd mot olyckor.

Den senaste tidens varma och torra väderlek har gjort att det är väldigt torrt på många håll i Malmö och hela landet. Beslutet om eldningsförbud baseras på prognoser till och med 29 maj.

Följ läget på:

Fakta om eldningsförbud

Beslutet tas med stöd av Lag om skydd mot olyckor (2003:778) samt dess förordning (kap 2:7) och krav däri om att länsstyrelsen eller en kommun får meddela förbud om eldning utomhus eller liknande åtgärder förebyggande åtgärder mot brand. Överträdelse kan leda till åtal enligt Brottsbalken eller Lag om skydd mot olyckor. Beslutet är taget av Malmö stad i dialog med Räddningstjänsten Syd och gäller från den 22 maj annat meddelas.

Mer information om eldningsförbud på dinsäkerhet.se