Malmö stads bolagsverksamhet

Malmö stad äger, med ett inflytande om minst 20 procent, ett antal bolag. Därutöver finns ett antal stiftelser som har anknytning till Malmö.

Kommuner får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och
går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt
medborgare i kommunen. Malmö Stadshus AB är holding-/moderbolag för de helägda kommunala bolagen. 


Malmö Stadshus AB:s helägda bolag

Malmö stads delägda bolag

Kommunalförbund

Senast ändrad: 2018-10-12 10:40