Tillgänglig video på webben

På den här sidan direktsände vi konferensen ”Tillgänglig video på webben” den 20 april 2018.

Konferensen hölls på Stadsbiblioteket i Malmö och arrangeras av Malmö stad i samarbete med Post- och telestyrelsen.

Sändningen gjordes i två olika versioner; en med direkttextning och en med både syntolkning och teckenspråkstolkning. Versionen med textning kommer inom kort.

Dokumentation

På nedanstående länk finns dokumentation från dagen:
https://webbriktlinjer.se/2018/04/20/tillganglig-video-malmo/

Version med syntolkning och teckenspråkstolkning

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-26 10:57