Tema Medborgardialog

Demokrati är en hörnsten i den kommunala processen. Därför arbetar Malmö stad med aktivt medborgarinflytande.

Malmö stad är framgångsrik på att skapa dialog med de boende i staden och man använder flera olika kanaler för dialog.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-13 16:21