Publicerad 2017-06-20 21:45

Senast uppdaterad 2018-06-19 10:36

Sveriges största demensboende
nu invigt

Kommunalråd Carina Nilsson invigde det nya demensboendet

Den 19 juni sken solen ikapp med kommunalrådet Carina Nilsson (S), när hon äntligen fick klippa bandet och inviga Malmös nya toppmoderna demensboende i Husie - Soltofta.

Boendet, som är det största i sitt slag i Sverige, rymmer 72 lägenheter (fördelade på åtta avdelningar), med tillgång till två vackra innergårdar. Det är byggt i formen av en åtta och tanken är att brukare ska ha möjlighet till promenad och aktiviteter utomhus. De ska också kunna röra sig runt de inre gårdarna inomhus med fri utsikt över den gröna miljön.

– Det har lagts ner mycket arbete för att skapa en byggnad där själva utformningen kan främja vårdverksamheten och ge brukarna en stimulerande och lugn miljö. Det är därför fantastiskt att idag se resultatet av all planering, säger Eva Ingor enhetschef för särskilt boende.

På Soltofta kommer man att arbeta med reminiscensmetoden – en metod som kan öka självkänslan, tryggheten och stärka identiteten hos personer med demenssjukdom. Reminiscens betyder hågkomst eller minne och metoden bygger på personers minnen. Upplevelser från barn- och ungdomsåren finns länge kvar hos den demenssjuke.

Det kommer att finnas reminiscensrum, vårdhund och taktilstimulering för att ge brukarna möjlighet till en meningsfull vardag. Sång, musik och dans kommer att vara naturliga inslag på boendet och brukarna kommer även att erbjudas solrum och spa.

– Vi är öppna för nya arbetssätt och boendet kommer bland annat att ha en ändrad måltidsordning med brunch. Det är viktigt att våga tänka nytt om vi ska kunna erbjuda våra brukare en trygg vård och en meningsfull vardag, menar Eva Ingor.