Publicerad 2017-11-23 15:25

Senast uppdaterad 2017-11-24 13:29

Utvecklande att arbeta som jämställdhetsambassadör

En princesstårta.

Det var både skratt och lite sorgsna miner när 40 jämställdhetsambassadörer hade sin sista nätverksträff. Sedan år 2015 har vård och omsorg tillsammans med individ och familj i stadsområde Innerstaden arbetat med ambassadörskapet - ett sätt att lyfta fram jämställdhet i jobbet. 

Personer står upp och har fika.

Sanne Amitovic och Alma Memic småäter på en bit tårta medan de pratar om allt de har varit med om. Det är sista mötet som jämställdhetsambassadörer. De jobbar på Basens och Trevnadens vårdboenden och har lärt känna varandra under nätverksträffarna.

– Det här har gett mig så mycket och boendet jag jobbar på har verkligen utvecklats på grund av detta, säger Sanne Amotovic och fortsätter. Nu uppmärksammar vi mångfalden mer, både manligt och kvinnligt, men också de som är utanför normen. Alla är ju inte likadana.

Ambassadörerna har under åren diskuterat mycket, de har varit på upplevelseutbildning och analyserat sin verksamhet. Exempel på analyser är att man bland annat har sett över deltagande i aktiviteter på vårdboenden och analyserat fallrapporter. Analyserna har sedan gett underlag till fortsatta diskussioner kring utveckling av verksamheten.

–  Vi känner att vi verkligen har gjort skillnad. Vi ambassadörer har hjälpt och stöttat varandra under åren. Det har varit så otroligt givande, säger Alma Memic.

Sammankallande till nätverksträffarna har bland annat planeringssekreteraren Christina Widerstrand varit. Hon är mer än nöjd över arbetet.

– Vi har haft många otroligt engagerade ambassadörer inom vård och omsorg där vi tillsammans har utvecklat de här åren, säger Christina Widerstrand.

Under tidens gång har ambassadörerna gjort ett grundkit på hur man kan arbeta mer jämställt mot vårdtagarna. Ett kit med bland annat artiklar och filmer.

– Under en av nätverksträffarna sa en av ambassadörerna att vi som jobbar inom vård och omsorg har alltid ont om tid men att ha ett jämställdhetsperspektiv tar inte mer tid. Det gäller bara att tänka samma tanke en gång till. När hen sa detta kändes det så förlösande, säger Christina Widerstrand.