Publicerad 2017-12-05 08:55

Senast uppdaterad 2017-12-05 09:03

Ute nu – nya numret av vård- och omsorgstidningen Spaning!

Ett fullmatat nummer för dig som vill veta mer om Malmö stads arbete inom hälsa, vård och omsorg.

Spaning nr 3 2017

Årets sista nummer av Malmö stads egen branschtidning för vård- och omsorgsfrågor delas ut i dagarna.

Det är det första numret som produceras i regi av hälsa-, vår och omsorgsförvaltningen i samarbete med funktionsstödsförvaltningen.

I detta nummer kan du bland annat läsa om:

  • Soltofta – Sverige största och modernaste demensboende,
  • årets anhörigdag som blev en hel vecka av aktiviteter och föreläsningar,
  • fokuset på psykisk hälsa– istället för ohälsa – inom LSS,
  • vem som ska arbeta inom framtidens äldreomsorg,
  • hälsa, vård och omsorgs arbete på Facebook
  • och mycket mer.

Det övergripande syftet med tidningen är att spegla det arbete som sker inom förvaltningarna, men också den utveckling som sker inom branschområdet. Huvudmålgruppen är medarbetare inom de berörda förvaltningarna, men också samverkansaktörer, politiker, media, och i viss mån även vårdtagare och deras anhöriga.

Du som har tankar och idéer kring tidningen får gärna höra av dig till undertecknad redaktör, på h.eklundh@malmo.se. All feedback är värdfull i arbetet med att göra en ännu mer relevant tidning!

Vill du ha ett ex av papperstidningen, mejla hvof.kommunikation@malmo.se så skickar vi gärna.

FAKTA

Titel: Spaning – inom hälsa, vård och omsorg

Periodicitet: 3 nr/år

Sidantal: 24

Format: 190 x 250 millimeter

Upplaga: 2 500 ex

Redaktion: Lars Wirtén, Henrik Eklundh Paglert och Natasha Khorasani