Föräldrakurs (COPE)

för dig med barn i åldrarna 3-12 år

COPE är en föräldrautbildning som vänder sig till dig som vill stärka relationen till ditt barn och träffa andra föräldrar. Kursen består av gruppträffar tillsammans med kursledare där ni delar erfarenheter och utbyter knep för att hantera vardagen med barn. Det kan handla om att ställa rimliga krav, att hantera konflikter eller att få vardagsrutiner att fungera bättre.

Du behöver inte ha något speciellt problem med dina barn utan bara en önskan att utveckla ditt föräldraskap.

Kursen är kostnadsfri.

Kursen genomförs enligt COPE, The Community Parent Education Program, som kommer från Kanada. Läs mer om COPE på Svenska COPE-föreningens sida, extern webbplats.

Kursutbud våren 2018

Under våren 2018 erbjuder vi två föräldrakurser. Kursen på Österportskolan riktar sig till föräldrar vars barn går på Österportskolan.

Vanliga frågor och svar

På vilket sätt hjälper kursen mig?

Du får nya sätt/verktyg att förstå och bemöta ditt/dina barn, skapar nätverk och byter erfarenheter med andra föräldrar samt förbättrar relationer inom familjen.

Är det viktigt att delta vid alla tillfällen?

Vi rekommenderar att du deltar vid alla tillfällen. Varje träff får gruppen en ny strategi. Strategierna bygger på vandra (kompletterar varandra) så det viktigt att du inte missar något.

Kan jag delta på kursen även om jag inte kan närvara vid första eller andra tillfället?

Föräldrakursen följer COPE-programmet som är uppbyggd på ett sätt där vi under de första träffarna skapar en grund som hela kursen vilar på. Kan du inte delta vid första eller andra tillfället kan kursledarna i undantagsfall uppdatera dig. Du kan dock inte hoppa in i en kurs efter tredje kurstillfället.

Kan jag delta själv eller måste den andra föräldern vara med?

Du kan absolut delta i vår föräldrakurs själv, men vi rekommenderar att båda föräldrar deltar om det är möjligt. Det mest effektiva sättet att skapa en förändring är att båda föräldrar (om det finns två föräldrar med i bilden) följer kursen och så småningom använder samma strategier gentemot sitt/sina barn.

Erbjuder ni kursen på andra språk än svenska?

Kursen är på svenska. I dag kan vi tyvärr inte erbjuda kursen på andra språk, men vi vill gärna veta om du skulle önska det. Om du önskar att vi ska erbjuda kursen på annat språk i framtiden skriv detta under "Önskemål inför framtiden" i anmälan.

Vem håller i föräldrakursen?

Alla våra kursledare har gått COPE- kursledarutbildning som Svenska COPE-föreningen tillsammans med upphovsmannen Charles Cunningham har arbetat fram. Kursledarna har varierande yrkesutbildning och lång erfarenhet av familjearbete.

Finns det forskningsresultat på effekterna av COPE-metoden?

Ja, du kan läsa om de olika forskningsresultaten på COPE-föreningens hemsida.

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 11:18