God man, förvaltare och förmyndare

Här kan du läsa om ställföreträdarskap som god man, förvaltare och förmyndare. Du kan också anmäla behov av ställföreträdare eller berätta om något inte fungerar bra.

Ställföreträdare är samlingsnamnet på dem som har ett uppdrag som god man, förmyndare eller förvaltare. Både unga och gamla, friska och sjuka, kan behöva en ställföreträdare. Tanken med ställföreträdarskapet är att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett egen förmåga. Avdelningen för överförmyndarärenden lämplighetsbedömer dem som ska få uppdrag som god man eller förvaltare och utövar sedan löpande tillsyn i ärenden med godmanskap och förmynderskap.

Läs mer

Undrar du vad en god man kan hjälpa dig eller en närstående med? På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares hemsida kan du läsa, lyssna och titta på information om att ha en god man eller förvaltare.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare hemsida

Senast ändrad: 2017-10-16 11:32