MalmöExpressen

Under 2021 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser att rulla i Malmö. Linje 8 ska gå mellan Lindängen i Söder och Västra hamnen i norr och den kommer vara helt elektrifierad.

Resenärer på sträckan Lindängen – Hermodsdal - Västra hamnen i Malmö ska erbjudas ett smidigt, komfortabelt, modernt och miljömedvetet resealternativ.

Med täta avgångar, bra tillgänglighet och framkomlighet samt hög komfort finns ett attraktivt resealternativ som får alla potentiella resenärer längs med linje 8 att välja att resa med MalmöExpressen.

Detta kännetecknar MalmöExpressen:

  • Snabbt – bra framkomlighet med egna körfält och signalprioritering i korsningar.
  • Bekvämt – mjukare och rakare linjedragning så att det blir mjukare resa. Det ska vara enkelt och smidigt när man kan gå på och av i alla dörrar vilket innebär längre hållplatser.
  • Hållbart – mer attraktivt än bil på sträckan, kan ta många fler resenärer jämfört med bilen.

MalmöExpressen är en naturlig del när en stad växer och kommer att bidra till att Malmö blir en modern och urban storstad. 

Bussen kör 2021 men vi bygger om redan nu?

Det stämmer! Ombyggnationerna startar redan under 2018 i Västra hamnen. Hållplatsen i Lindängen C byggs under 2019. Vi vill inte göra allt samtidigt utan sprider ut arbetet för att minska störningarna för dagens busstrafik. En annan fördel är att till 2021 kan Skånetrafiken beställa helelektriska 24-metersbussar, plus att finansiering från Storstadspaketet omfattar åtgärder under varje år från och med 2018.

Fler nya MalmöExpressenlinjer

Linje 8 till och från Lindängen är den första av fyra nya MalmöExpresser som ska trafikera Malmö, framförhandlat i Sverigeförhandlingens storstadspaket. Det är linjerna 2, 4, 8 och 10 som blir nya linjer. Linje 5 ska dessutom elektifieras.

Skillnad från dagens linjer

Dagens linje 8 går Lindängen - Malmö C - Hyllie. Framtidens linje 8 övertar linje 2:s sträckning mellan Malmö C - Fullriggaren i Västra hamnen. Ny linje mellan Malmö C - Hyllie (och vidare till Hubbhult och Svågertorp blir linje 10. 

MalmöExpressenprojekten är ett samarbete mellan Skånetrafiken, Nobina och Malmö stad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-05 15:41