visionsbild på öresundsmetron


Öresundsmetro – tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö

Öresundsmetron med sin turtäthet och snabbhet bidrar till ett mer robust trafiksystem i hela regionen. Pendlare och affärsresenärer får en större valfrihet och godstrafiken kan köra mer obehindrat på Öresundsbron.

Varför Öresundmetro?

  • Öresundsmetron är planerad att avgå varannan minut, och ta cirka 20 minuter mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn.
  • Metro från Köpenhamns centrum till Malmö med en halvering av dagens restid skulle öppna upp möjligheter för oss som bor i Öresundsregionen och för hela näringslivet.
  • Öresundsbron har medfört många möjligheter till hela Öresundsregionen, och med en Öresundsmetro så tar vi nästa steg för ett mer effektivt och förbättrat samarbete mellan länderna och framförallt i regionen.
  • Med en Öresundsmetro frigörs plats på bron för att utveckla godstrafiken och den interregionala snabbtågstrafiken.
  • Öresundsmetron är en del av Greater Copenhagen trafikcharter, ett svensk-danskt måldokument som tre regioner och 79 kommuner står bakom.
  • Öresundsmetron är placerad i EU:s TEN-T ScanMed-korridor som ska säkra en balanserad ekonomisk tillväxt i hela korridoren från Skandinavien i norr till Italien i söder. Öresundsmetron förbättrar förutsättningarna för transporter och mobilitet i korridoren.

 

Köpenhamns metrosystem håller på att byggas ut och under 2019 öppnar Cityringen med nya stationer. Öresundsmetron blir i framtida utbyggnad en förlängning till Köpenhamns tunnelbanenät. Malmö stad och Köpenhamns kommun arbetar tillsammans för att realisera och utveckla planerna för att bygga tunnel under sunder för att få till en Öresundsmetron mellan länderna. 

Arbetet har pågått sedan 2012 och har genomgått 3 faser - alla med stöd från EU:s interregfond - hösten 2017 startade fas 4.

Fas 4 2017-2019

Fas 4 startar 1 oktober 2017 och har fokus på analys och kommunikation av Öresundsmetrons regionala och internationella nyttor och kopplingar.

Fas 3 2015-2017

Fas 3 har fokuserat på vilken betydelse en Öresundsmetro kan ha för städerna Köbenhavn, Malmö och hela Öresundsregionen

Ladda ner slutrapport

Fas 2 2014

Fokuserade på Organisering och finansiering i de olika faser som analys, bygg och drift. Analys av tekniska förhållanden och stationsutformning. Miljöpåverkan i Öresund under byggtiden och vid drift och analys av samhälliga effekter

Ladda ner slutrapport

Fas 1 2012-2014

Analyserade och beskrev, de samhällsekonomiska effekterna. Hur en Öresundsmetro kan utformas. Linjeföring och stationer samt hur Öresundsbron och Öresundsmetron kan samspela så att det får plats till fler tåg på bron.

Ladda ner slutrapport

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund?

Framtidens kollektivtrafiknät i Öresund? Klicka på bilden för större format

interreglogga

Kontakt:

Projektledare: Maria Bredin maria.bredin@malmo.se
Kommunikatör: Linda Herkel linda.herkel@malmo.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-10 09:09