Persontrafik på Kontinentalbanan

Visionsbild över station Rosengård. Illustration: Sweco

Visionsbild över station Rosengård. Illustration: Sweco

Vår vision är att under december 2018 inviga ny tågstation i Rosengård, åter öppna stationerna vid Östervärn och Persborg och samtidigt släppa på persontrafik på Kontinentalbanan som går genom Malmö. I början av november blev det klart att BCA ska bygga Station Rosengård samt anpassa stationerna vid Persborg och Östervärn till de tåg som ska trafikera stationerna.

Arbetet pågår

Det som direkt syns idag är det plank som finns runt arbetsplatsen. Innanför har träd och buskar tagits bort där det ska bli plattformar, cykelbanor och cykelparkeringar.  Våren 2019 ska nya träd planteras i området.

Trafik på Kontinentalbanan

Trafikstarten på Kontinentalbanan (även benämnd Malmöringen) blir aktuellt när Trafikverket och Svedab (Svensk-Danska Broförbindelsen) får godkännande att köra persontrafik på Kontinentalbanan av regeringen.

I juni 2010 skickade Malmö stad, Region Skåne och Trafikverket en gemensam skrivelse till regeringen om att få köra persontåg på Malmöringen under prövotiden, vilket regeringen inte hade något att invända mot.

Kontinentalbanan har varit föremål för juridisk process

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har prövat frågan om bullerskyddsnivåer men också frågan om rätten att trafikera Kontinentalbanan med persontåg. Fram till januari 2018 har man bara fått köra godståg på sträckan, ett gammalt beslut som gällde efter Citytunnelns invigning. Länsstyrelsen godkände ansökan men i början av augusti 2017 överklagades beslutet.

Mark- och miljööverdomstolen har i slutet av januari 2018 beslutat att inte pröva överklagandet.

Kontinentalbanan möjliggör för bättre kollektivtrafik i Malmö

Varje år ökar kollektivtrafiken i Malmö. För att lättare kunna åka mellan östra och västra Malmö och vidare i regionens allt finmaskigare tågnät föreslår Malmö stad tillsammans med Trafikverket, Svedab och Skånetrafiken att köra tåg på Kontinentalbanan, Svågertorp och genom Citytunneln.

Station Rosengård berör hela Amiralsstaden

Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i den kommande stationen i Rosengård.
Amiralsstaden ska bli en stationsnära stadsdel som erbjuder goda livsmiljöer för barn och vuxna i de kringliggande områdena Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård.

Den 22 januari togs det första spadtaget för stationen, som byggs under hela 2018.

Första spadtaget 22 januari 2018

Invigningstalarna som även tog första spadtaget, från vänster: Stefan Svalö från Region Skåne, Jens Möller från Trafikverket, Katrin Stjernfeldt Jammeh från Malmö stad samt Torbjörn Jönsson från BCA Entreprenad AB, som bygger stationen.

Första spadtaget för Station Rosengård

Barn från närliggande förskolor fick hjälpa till att ta första spadtaget, vilket de gjorde med stor entusiasm.

Fakta om Kontinentalbanan

Det är tänkt att tågen ska stanna på:

  • Malmö central
  • Östervärn
  • Rosengård (ny station, där banan korsar Amiralsgatan)
  • Persborg
  • Svågertorp
  • Hyllie
  • Triangeln

Enligt planerna ska det gå ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan 06.00 och 22.00. Trafiken sker med Pågatåg. I framtiden kan även en station komma att öppnas i Fosieby (där banan korsar Agnesfridsvägen).

På ytterligare sikt kan det bli aktuellt med Öresundstågstrafik från fler av dessa stationer direkt till Lund och Köpenhamn. Detta enligt Skånetrafikens långsiktiga strategi för regiontågen.

EU-logotypen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-04 17:26