Vägarbeten och ombyggnationer

Här hittar du pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. När vi eller andra utför detta arbete kan det störa trafiken. Här kan du läsa mer om vilka avstängningar som är på gång.

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan välja ett annat färdsätt eller väg under arbetets gång. Kan du välja att cykla, gå eller åka kollektivt om det är möjligt under perioden?

Tack för att du respekterar det arbete som görs!

 • Einar Hansens esplanad stängs av

  Einar Hansens esplanad stängs av för fordonstrafik eftersom en tornkran ska monteras. Arbetet startar tisdag 24 april och beräknas vara klart onsdag 2 maj.
  Läs mer
 • Ystadsgatan stängs av

  Mellan 23 april kl 09 och 14 maj kl 08 är Ystadsgatan avstängd vid Nobelvägen på grund av ombyggnad av korsning. Gång- och cykelbana är öppen.
  Läs mer
 • Körfält på Ystadvägen stängs av

  Mellan 23 april kl 9 och 26 april kl 15 kommer ett körfält på Ystadvägen vid Sofiagatan att vara avstängt. Detta då Malmö stad ska utföra plattläggning och sätta ut cykelställ på två platser där det i dag är en rabatt. Arbetet kommer att påverka framkomligheten för biltrafiken på platsen.
  Läs mer
 • Exercisgatan stängs av

  Den 25 april kl 07-16 är Exercisgatan avstängd mellan Drottninggatan och Föreningsgatan i riktning mot Föreningsgatan  på grund av inlastning av material till nybyggnationen som pågår.
  Läs mer
 • Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan stängs av

  För att förhindra ökad biltrafik, så kallad cruisingkörning, kommer Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan att vara avstängd för biltrafik under perioden mellan 27 april och 31 augusti.
  Läs mer
 • Infart till Lilla Torg avstängd

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Västra Varvsgatan

  Västra Varvsgatan stängs för fordonstrafik i norrgående riktning mellan Flaggskeppsgatan och Riggaregatan på grund av sten- och asfalteringsarbete.
  Läs mer
 • Carlsgatan stängs av

  Carlsgatan stängs av för fordonstrafik i riktning mot Västkustvägen på grund av ett fjärrvärmearbete. Arbetet startar 3 april och beräknas vara klart 20 april.
  Läs mer
 • Citadellsvägen avstängd

  Citadellsvägen stängs av mellan 8 och 23 april på grund av VA-arbeten. Fordonstrafik hänvisas till övriga gator i närheten.
  Läs mer
 • Malmöhusvägen avstängd

  Malmöhusvägen stängs av för fordonstrafik på grund av VA-arbete. Arbetet startade 19 mars och beräknas vara klart 30 juni.
  Läs mer
 • Södra Förstadsgatan (gågatan)

  VA SYD renoverar de runt 100 år gamla avlopps-, dricksvatten- och dagvattenledningarna under Södra Förstadsgatan. Arbetet pågår under hela 2018 och kommer vissa perioder störa mer för de som bor där och de som vistas på gågatan. 
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer
 • Nobelvägen byggs om

  Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida

Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka  gator som planeras få ny beläggning de närmaste månaderna? Mer information här

Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna

VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-18 15:20