Vägarbeten och ombyggnationer

Malmö stad och även andra aktörer behöver varje dag göra ingrepp i stadsmiljön. Det kan vara allt från akuta vattenläckor och ny asfalt till att ett elbolag lägger ut nya ledningar. Detta kan påverka trafiken.

Här hittar du information om pågående och kommande vägarbeten och trafikavstängningar.

 • Scheelegatan stängs av

  Scheelegatan kommer att vara avstängd mellan 25 juni och 29 juni, kl 09–15, på grund av armaturbyte över Scheelegatan.
  Läs mer
 • Prostgatan stängs av

  Prostgatan stängs av för fordonstrafik på grund av ett vatten- och avloppsarbete (VA). VA Syd skall byta och reparera befintliga VA- ledningar som har rasat. Arbetet startar måndag 18 juni och beräknas vara klart fredag 27 juli.
  Läs mer
 • Kalkbrottsgatan stängs av

  Under perioden 24 juni kl 18 till 17 augusti kl 17 är Kalkbrottsgatan avstängd mellan Linnégatan och Limhamnsvägen för all biltrafik på grund av ett fjärrvärmearbete.
  Läs mer
 • Trelleborgsrondellen (Trafikplats Lindeborg) stängs av

  Trelleborgsrondellen - Trafikplats Lindeborg - kommer att stängas av under perioden 10 juni, kl 7 till 8 juli, kl 18. Detta då ett arbete med att underhålla broskarvarna över gång- och cykelbanorna i rondellen ska göras.
  Läs mer
 • Västkustvägen avstängd

  Västkustvägen stängs av för fordonstrafik i riktning mot Sjölundaviadukten på grund av ett asfalteringsarbete. Arbetet startar måndag 25 juni kl 07 och beräknas vara klart fredag 29 juni kl 16.
  Läs mer
 • Nobelvägen stängs av för bygge av cykelbana

  Under byggtiden koncentreras trafiken mellan Dalaplan och Lönngatan till de två körfälten på Nobelvägens västra sida, där trafik kommer att tillåtas i båda riktningar. Detta på grund av bygget av cykelbanan längs Nobelvägen som inleddes 1 mars 2018. Avstängningen gäller mellan 11 juni och 31 augusti och berör inte buss i linjetrafik.
  Läs mer
 • Malmöhusvägen avstängd

  Malmöhusvägen stängs av för fordonstrafik på grund av ett evenemang. Gatan stängs torsdag 26 juli kl 15 och öppnas upp samma dag kl 23.
  Läs mer
 • Geijersgatan stängs av

  Geijersgatan stängs av på grund av ett vatten och avlopps-arbete (VA). Dag, spill- och tryckvatten ska kopplas in från kvarteret till befintliga stamledningar i Geijersgatan. Arbetet startar måndag 11 juni och beräknas vara klart 21 juni.
  Läs mer
 • Vattenverksvägen stängs av

  Vattenverksvägen stängs av för fordonstrafik mellan Södra . A . Johanssons gata och Segemöllegatan på grund av ett vatten och avlopps-arbete (VA). Man skall schakta, trycka nya VA-ledningar och koppla in nya serviser. Arbetet startar måndag 18 juni och beräknas vara klart fredag 6 juli. 
  Läs mer
 • Körfält på Trelleborgsvägen stängs av

  Mellan 3 juli och 6 juli kommer ett körfält i vardera riktning på Trelleborgsvägen att stängas av för beläggningsarbete. Sträckan gäller mellan Stadiongatan och Inre Ringvägen
  Läs mer
 • Ellenborgsvägen stängs av

  Ellenborgsvägen stängs av för fordonstrafik på grund av ett asfalteringsarbete. Arbetet startar måndag 11 juni och beräknas vara klart fredag 21 juni. 
  Läs mer
 • Utflyktsstigen stängs av

  Gång- och cykelbanan på Utflyktsstigen stängs av från 16 maj. Detta då ny asfalt ska läggas och ytterligare belysning ska komma på plats i samband med arbetet. Sträckan som berörs är från Husie Kyrkoväg till Bara.
  Läs mer
 • Neptunigatan och Citadellsvägen

  Hösten 2016 börjar ombyggnaden av Neptunigatan som är etapp 1 av en omfattande ombyggnad på Universitetsholmen. Den 24 oktober stängs Neptunibron.
  Den nya Neptunigatan kommer bli en rikt planterad stadsgata och Citadellsvägen kommer omvandlas till Malmös nya kajstråk. Fem nya broar kommer att byggas över Varvskanalen.

  Läs mer
 • Skeppsbyggaregatan avstängd

  VA Syd fortsätter sitt arbete i området. Nu är Citadellsvägen öppen men Skeppsbyggaregatan är fortsatt avstängd under resten av året.
  Läs mer
 • Ystadsgatan stängs av

  Mellan 23 april kl 09 och 29 juni kl 15 är Ystadsgatan avstängd vid Nobelvägen på grund av ombyggnad av korsning. Gång- och cykelbana är öppen.OBS: Nytt slutdatum! Avstängningen förlängs på grund av tillägg med beläggning.
  Läs mer
 • Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan stängs av

  För att förhindra ökad biltrafik, så kallad cruisingkörning, kommer Barometergatan, Kompassgatan och Salongsgatan att vara avstängda för biltrafik under perioden mellan 27 april och 28 september.
  Läs mer
 • Lilla torg, avstängd infart

  Infarten till Lilla torg från Stortorget har stängts av efter att det varit nära att flera incidenter mellan fordon och byggställning inträffat.
  Läs mer
 • Malmöhusvägen avstängd

  Malmöhusvägen stängs av för fordonstrafik på grund av VA-arbete. Arbetet startade 19 mars och beräknas vara klart 30 juni.
  Läs mer
 • Södra Förstadsgatan (gågatan)

  VA SYD renoverar de runt 100 år gamla avlopps-, dricksvatten- och dagvattenledningarna under Södra Förstadsgatan. Arbetet pågår under hela 2018 och kommer vissa perioder störa mer för de som bor där och de som vistas på gågatan. 
  Läs mer
 • Vintrievägen/Pildammsvägen

  Vid korsningen Vintrievägen/Pildammsvägen byggs nya broar för biltrafik för säkrare cykelunderfart under Pildammsvägen. Arbetet kommer att påbörjas våren 2018 och avslutas december 2019.
  Läs mer
 • Nobelvägen byggs om

  Nobelvägen får en ny utformning med cykelbana, träd och säkrare övergångsställen. Arbetet beräknas komma igång 1 mars 2018 och kommer att vara klart innan årets slut.
  Läs mer

Trafikstörningar Skåne

Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne och Sverige hittar du på Trafikverkets webbsida


Beläggningsprogrammet

Vill du veta vilka gator ska få ny beläggning (asfalt) de närmaste månaderna? Mer information här


Utföra grävningar

Om du är entreprenör och utför grävningar, här finns bestämmelserna


VA Syds arbeten

VA Syd arbetar på flera platser i Malmö, du hittar mer information här

Vad kan du göra?

Ser du en avstängning i ett område där du kommer att röra dig eller passera? Fundera på om du kan ta en annan väg under arbetets gång, eller varför inte ta bussen eller cykeln.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 16:13