Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-20 15.22
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighetskontoret hade sammanträde 19 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-20 13.29
 • Anslag: justerat protokoll.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 15 juni. §§ 60 63 samt §§ 65-70 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-20 13.26
 • Anslag: justerat protokoll.

  Servicenämnden hade sammanträde 12 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-20 11.35
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 11 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-19 14.09
 • Anslag: justerat protokoll.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-19 14.06
 • Anslag: justerat protokoll.

  Förskolenämnden hade sammanträde 13 juni. Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-19 11.02
 • Anslag: justerat protokoll.

  Miljönämnden hade sammanträde 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-19 08.23
 • Anslag: justerat protokoll.

  Trafiknämnden hade sammanträde 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-19 07.47
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämndens delegation 1 hade sammanträde 12 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-19 07.44
 • Kunggörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 24. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-06-18 13.13
 • Anslag: justerat protokoll.

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 15 juni. §64 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-18 13.09
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 11 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-18 12.35
 • Anslag: justerat protokoll.

  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2018-06-18 09.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiet hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 15.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 15.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige hade sammanträde 31 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 14.58
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämndens delegation 1 hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 13.57
 • Anslag: justerat protokoll

  Trafiknämnden hade sammanträde 9 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 13.53
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 7 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 13.49
 • Anslag: justerat protokoll

  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 09.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-15 08.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 14 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-14 14.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-14 14.05
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-14 14.02
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Öster hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-14 13.58
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 juni. §§ 111-134 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-14 13.55
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-14 07.44
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 28 maj. protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-13 13.42
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 30 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-13 13.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden hade sammanträde 29 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-13 10.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Teknikska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-13 10.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 12 juni. § 71 Revidering av regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till föreningar och organisationer i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-12 15.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-12 15.35
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-11 15.49
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 23. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-06-11 15.45
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 7 juni. § 208 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-11 14.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-11 10.29
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 5 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-08 16.00
 • Anslag: justerat protokoll

  Fastighetskontoret hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-08 13.56
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-08 12.10
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa- vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-07 11.25
 • Anslag: justerat protokoll

  Miljönämnden hade sammanträde 29 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-07 11.22
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 29 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-07 09.47
 • Anslag: Justerat protokoll

  Näringslivsutskottet hade sammanträde 22 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-05 14.44
 • Anslag: Justerat protokoll

  Tekniska nämndens gatudelegation hade sammanträde 5 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-05 10.19
 • Anslag: justerat protokoll

  Valnämnden hade sammanträde 21 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-05 07.51
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vecka 22. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-06-04 16.05
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott väster hade sammanträde 4 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-04 10.16
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-04 08.40
 • Anslag: justerat protokoll.

  Revisorskollegiet hade sammanträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-06-04 08.22

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14