Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

På anslagstavlan

 • Anslag: justerat protokoll.

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-19 09.23
 • Kallelse och föredragslista

  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april.
  2018-04-18 08.26
 • Anslag: justerat protokoll.

  Trafiknämnden hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-17 07.50
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämndens delegation 1 hade sammanträde 12 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-17 07.46
 • Anslag: justerat protokoll.

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Innerstaden hade sammanträden 9 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-17 07.02
 • Kungörelse: flyttade fordon.

  Här hittar du flyttade fordon vedka 15. Ha du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2018-04-16 09.32
 • Anslag: justerat protokoll.

  Tekniska nämndens gatudelegation hade sammanträde 13 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-16 07.56
 • Anslag: justerat protokoll.

  Fastighetskontoret hade sammanträde 12 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-13 09.25
 • Anslag: justerat protokoll.

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 12 april. §112 och §116 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-13 07.03
 • Anslag: justerat protokoll

  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 12 april. §112 och §116 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-12 15.53
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsen hade sammanträde 4 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-12 10.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 9 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-12 10.06
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiet hade sammanträde 11 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-11 16.08
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiet arbetsutskott hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-11 16.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Väster hade sammanträde 11 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-11 15.23
 • Anslag: justerat protokoll

  Förtroendenämnden hade sammanträde 5 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-11 09.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-10 14.14
 • Anslag: justerat protokoll

  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-10 14.09
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott Söder hade sammanträde 10 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-10 13.43
 • Kungörelse: flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 14. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Gatukontoret, 040-34 13 59.
  2018-04-09 13.39
 • Anslag: justerat protokoll

  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 3 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-09 12.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 mars. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-06 11.12
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 3 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-05 13.32
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-05 13.28
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 19 mars. Protokollet har nu justerats och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-05 13.24
 • Anslag: justerat protokoll

  Kommunfullmäktige (observera att § 76  justerats omedelbart) hade sammanträde 22 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-05 08.30
 • Anslag: justerat protokoll

  Tekniska nämnden hade sammanträde 21 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-05 08.11
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads-och socialnämndens myndighetsutskott Norr hade sammanträde 4 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-05 08.08
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott öster hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-04 10.52
 • Anslag: justerat protokoll

  Servicenämnden hade sammanträde 20 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-04 10.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 20 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-03 16.04
 • Anslag: justerat protokoll

  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott innerstaden hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2018-04-03 16.00
 • Kungörelse: Flyttade fordon

  Här hittar du flyttade fordon vecka 13/14. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2018-04-03 11.05

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-22 10:14